Mennesker

Himmerlændinge bor større end de fleste

BOLIGER: Hver borger i Himmerlands råder i gennemsnit over flere end 60 kvadratmeter bolig - mod et landsgennemsnit på 52,5

13. januar 2020 kl. 06:10

HIMMERLAND: Nordjyderne som helhed, men i særdeleshed himmerlændinge bor større end gennemsnittet.

Mens danskerne i gennemsnit bor på 52,5 kvadratmeter per person, så råder nordjyderne i gennemsnit over cirka seks kvadratmeter mere bolig.

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at antallet af kvadratmeter per person varierer efter, hvor vi bor.

Tallene for Himmerland

Fx har indbyggerne i Aalborg i gennemsnit 52,5 kvadratmeter, mens hver beboer på Læsø kan brede sig på 72,3 kvadratmeter.

Kommunerne i Himmerland placerer sig nogenlunde midt i mellem de to yderpunkter:

Hver borger i Mariagerfjord råder over 61,5 kvadratmeter, mens borgerne i Rebild og Vesthimmerland henholdsvis bebor 61,8 og 63,2 kvadratmeter pr. borger.

- Boligarealet per person hænger sammen med efterspørgslen på boliger i lokalområdet.

- En større efterspørgslen presser kvadratmeterprisen op, og det kan sætte en grænse for, hvor stor en bolig, du har råd til at købe, anfører økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Også husstandsindkomsten, den gennemsnitlige familiestørrelse i de enkelte kommuner samt til- og fraflytninger mellem kommunerne spiller i sagens natur en rolle.

Kun 40 kvm. i København

- Generelt set har nordjyderne mere plads end den gennemsnitlige dansker og meget mere plads end københavnerne, som i gennemsnit bor på kun 40,1 kvadratmeter per person.

Kort sagt kan man sige, at københavnerne bor dyrt og småt, mens nordjyderne bor stort og flot, uddyber konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Siden 2010 er danskernes boliger i gennemsnit vokset med én kvadratmeter per person.

I Nordjylland er antallet af kvadratmeter per person vokset med i gennemsnit 2,2 kvadratmeter .

For Himmerlands vedkommende har borgerne fået 4,0 (Mariagerfjord) - 2,5 (Rebild) samt 3,5 (Vesthimmerland) flere kvadratmeter til rådighed.

Vækst og befolkning

- Der er mange steder en sammenhæng mellem væksten i befolkningen og antallet af kvadratmeter per person.

Hvor væksten i befolkningen er svag eller negativ, stiger det gennemsnitlige antal kvadratmeter per person.

Det er også tilfældet i flere af de nordjyske kommuner, opregner Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Rebild og Brønderslev har i løbet af de seneste ti år fået henholdsvis 1.250 og 600 flere indbyggere.

Det er til gengæld gået den modsatte vej i otte af de ni andre nordjyske kommuner, og her er antallet af kvadratmeter per person også vokset.

- Når antallet af indbyggere falder, er det vigtigt, at man sørger for at rive nogle af de ældre boliger ned, efterhånden som de står tomme og nedslidte, så de ikke skæmmer lokalområdet.

Store byer

I kommuner, hvor der kommer flere indbyggere, er det omvendt vigtigt, at man sørger for at få bygget i takt med, at behovet for boliger stiger, siger Jacob Hangaard.

Det er i de store byer, at efterspørgslen på boliger er størst, og siden 2010 er indbyggertallet i Aalborg vokset med 18.600.

- I Aalborg har man formået at bygge de nødvendige boliger i samme tempo, som indbyggertallet er steget, og det har givetvis været med til at holde boligpriserne på et fornuftigt leje.

Det er formentlig også en af årsagerne til, at indbyggerne i Aalborg råder over relativt mange kvadratmeter på trods af, at de bor i en universitetsby, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Annonceret indhold

Nyeste