Arkivfoto: Peter Broen
Livet her

Kommunerne åbner - men udenlandske turister opfordres kraftigt til at holde sig væk

Den nordjyske turistbranche skal ikke glæde sig for tidligt. For personer uden fast bopæl i Danmark opfordres til ikke at komme til de kommuner, som har været ramt af restriktioner

19. november 2020 kl. 18:55

NORDJYLLAND: Turistbranchen i hele Danmark er under hårdt pres - og det gælder ikke mindst i de syv nordjyske kommuner, som igennem de sidste uger har været lukket ekstra meget ned.

Derfor var det umiddelbart en stor glæde, at restriktionerne nu lempes og fjernes, og der igen åbnes for kommunegrænserne.

Men inden branchen glæder sig for tidligt, skal et ganske bestemt afsnit af omtalen af lempelserne bemærkes. Sundheds- og Ældreministeriet skriver således, at "Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner".

- Man kan sige, at nu er der ikke rigtig nogle udlændinge, som kommer ind i Danmark overhovedet, men det er klart, at jo længere vi fastholder særlige restriktioner, jo dybere bliver såret, siger Tonny Skovsted Thorup, direktør for Destination Nord, som er en sammenslutning af de fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Læsø og Aalborg.

Se også
Restriktionerne i de syv nordjyske kommuner ophæves

For turistbranchen er så stor åbenhed som muligt det, der skal sikre branchens overlevelse.

- Godt 40 procent af den nordjyske turisme er baseret på udenlandske gæster. Så det betyder rigtigt meget. Selvfølgelig er det vigtigt, siger Tonny Skovsted Thorup.

Der er ikke tale om et forbud, men en opfordring. Fra udlandet er nordmænd, svenskere og tyskere den nordjyske turismes største udenlandske kunder, og for dem er opfordringen næsten lig med et forbud, mener turistdirektøren.

- Når de får en anbefaling fra deres regering, så lytter de til den. Så konsekvensen er den samme, siger han med henvisning til opfattelsen af en opfordring og et forbud.

Derfor skal man ikke foranlediges til at tro, at alt er godt.

- Så længe der ligger de forskellige former for restriktioner, så skaber det den usikkerhed, at folk bliver hjemme. Det er problemet i det og det er vores særlige udfordring: At vi bliver kategoriseret på en anden måde, forklarer han.

Det bedste scenarie set fra den nordjyske turistbranchens synspunkt er i sagens natur, at alle restriktioner - og antydningen af dem - sløjfes.

- I første omgang er det bedste, at vi stilles lige med alle andre. På den lidt længere bane er det, at der åbnes for de udenlandske markeder, siger Tonny Skovsted Thorup.

- Men egentligt kræver vi ikke nordjysk særbehandling. Vi appellerer bare til, at vi bliver stillet ens. Nu har vi haft en periode, hvor vi blev bragt i en særlig situation. Vi er sat bagud. Vi har mistet ordrer, og der har været massevis af annulleringer, tilføjer han.

Det er på den baggrund, at fire nordjyske borgmestre - Birgit Hansen, Frederikshavn, Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg, Mikael Klitgaard, Brønderslev og Karsten Nielsen, Læsø - og Destination Nord nu retter en henvendelse til erhvervsminister Simon Kollerup (S) angående en akut hjælpepakke til nordjysk turisme.

- Nordjylland er blevet bragt i en særlig situation, der gør os ude af stand til at konkurrere på lige fod med resten af landet. Det kalder på en ekstraordinær indsats, der på kort og længere sigt kan bidrage til at få gæsterne tilbage og det nordjyske brand reetableret, lyder det fra Tonny Skovsted Thorup.

Annonceret indhold

Nyeste