Livet her

Kloakeringskaos i Sindal: Her er planerne

10. januar 2022 kl. 19:00

Det er ikke kun i Sindals bymidte, at der bliver trafikale udfordringer i år på grund af den kommende separatkloakering. Også i Mosbjerg, Tolne, Tolne Kirkeby og Vogn går gravearbejdet i gang samtidig med kloakeringen i Sindal.

Det betyder, at det bliver vanskeligt at færdes i de områder, hvor der separatkloakeres. Og fremkommeligheden til forretninger og erhverv vil også blive påvirket.

Hjørring Vandselskab planlægger at gennemføre seperatkloakeringen i Sindal bymidte ad to omgange. Første etape er fra den 18. april til 19. juni fra Danmarksgade/Vendelbogade til Sverrigsgade/Fredensgade. I denne periode bliver Vendelbogade gravet op til gene for Børnehuset, Vendelbocentret, Aktivitetscentret og den planlagte 3-dages Musikfestival ved Vendelbocentret samt forretninger og erhverv i Nørregade.

2022 og 2023

Anden etape fra Sverrigsgade/Fredensgade til lyskrydset ved Østergade/Vestergade begynder den 15. august til den 16. oktober. Her bliver tilgængeligheden til byens forretninger og erhverv i Nørregade og Nørre Torv også vanskelig på grund af det omfattende gravearbejde.

Separatkloakeringen omkring Mosbjerg er også opdelt i to faser. I år separatkloakeres der på Jerupvej fra Uggerby Å til Mosbjergvej omkring DagliBrugsen og mod syd til Grårup Bæk. Sandsynligvis påbegyndes arbejdet til april.

Til næste år fortsætter separatkloakeringen fra DagliBrugsen mod nord til Vendsyssel Friskole og Børnehus. Kunder til DagliBrugsen vil antagelig blive generet af gravearbejdet både i år og i 2023.

Fremføring af fjernvarme

Ved Vogn er separatkloakeringen påbegyndt. Tolne by, området omkring Tolne Gjæstgivergaard og virksomheden Greenway er ligeledes omfattet af separatkloakering i år. Det gælder også for Tolne Kirkeby med området ved Tolne Kirke og Tolne Efterskole.

Foruden separatkloakeringen undersøger Sindal Varmeforsyning muligheden for en samtidig fremføring af fjernvarmen til nye forbrugere i Mosbjerg og Agerledet i Sindal. Såfremt, der er den fornødne tilslutning til projektet, betyder det, at der også bliver gravearbejde i Sindal Nord og ad Jerupvej til Mosbjerg i år.

Annonceret indhold

Nyeste