Livet her

Fokus på Stoltzes Plads til morgenmøde i Hirtshals

Udvalgsformand Søren Smalbro var gæst hos Hirtshals Handel og Erhverv - ny høringsrunde i vente i februar

13. januar 2020 kl. 05:28

HJØRRING: 30 medlemmer af Hirtshals Handel og Erhverv var fredag samlet til morgenmøde på Restaurant Lilleheden. Og på mødet var der blandt andet fokus på og debat om Stoltzes Plads.

Udvalgsformand Søren Smalbro (V) orienterede forsamlingen om sagen set med kommunale briller, og det fremgik af oplægget, at kommunen udmærket er klar over, at der både fra beboere og handlende i Hirtshals er delte meninger om det er positivt eller negativt med nye bygninger til detailhandel i byen.

Synspunkterne kom til udtryk, da Cirkuspladsen i sin tid var i spil med til bebyggelse. Her er der nu besluttet at opføre et nyt lægehus.

Der har sideløbende med planlægning af eventuel salg af Stoltzes Plads været en udbudsperiode med betinget udbud.

Den 6. januar var sidste frist, for at indlevere bud på grunden.

Ny høringsrunde i februar

I forår/sommer 2019 var første høring om anvendelse af pladsen, hvor der kom en tilbagemelding, som var positiv overfor nyt byggeri med detailhandel. Der kommer en ny høringsrunde til februar, og Søren Smalbro Søren opfordrede tilhørerne til at komme med svar.

På mødet lagde nogle af deltagerne vægt på, om det er nødvendigt eller positivt med ny detailhandel i den del af byen, og der blev spurgt ind til om der er lavet undersøgelser af, hvordan lignende tiltag har påvirket udviklingen i andre byer. Der blev også spurgt ind til, om man fra kommunens side har set på byen som helhed og på den måde tænkt pladsen ind i udviklingen, så vi undgår nye tiltag, der ikke passer ind i det overordnede bybillede.

Overvejelserne gik også på, om der kan udvikles andet på pladsen, der kan gøre byen attraktiv at bosætte sig i. Spørgsmålene gik også på, hvor autocampere skal opholde sig, så de ikke kommer for langt væk fra centrum.

Byrådsmedlem Mette Jensen (K) gjorde forsamlingen opmærksom på, at fem byrådsmedlemmer er fra Hirtshals. De har forskelligt tilhørsforhold men mødes i en ”kaffeklub”, hvor der deles

meninger og forklaringer på eventuelle uenigheder. Hun forsikrede, at der politisk er fokus på interesser i Hirtshals og udvikling af byen på tværs af partiskel.

- Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi planlægger for detailhandelen, for det er vigtigt, at de har gode vilkår for større udvikling i byen, og detailhandelen er jo under udvikling hele tiden i en by som Hirtshals.

Udslag og fastelavn

Morgenmødet blev også brug til at runde kommende aktiviteter i byen.

I januar er byens forreningsdrivende klar med Stormende udsalg fra 25.-31. januar, og lørdag 15. februar klokken 10.30 holdes der fastelavn på Hotel Hirtshals.

Byforum og Hirtshals Handel og Erhverv holder 22. februar Isskulpturfestival og Lions sælger tulipaner på Den Grønne Plads.

Formand Dorthe Schaltz og handelschef Per Martensen har udarbejdet en ny – mere ens – kontingentstruktur, som blev præsenteret for medlemmerne.

På morgenmødet slog Kristina fra Lund Interiør et slag for Color Lines Colorklub, som tæller 180.000 medlemmer, der jævnligt får nyhedsmails. Der er tilknyttet en hjemmeside, hvor det er gratis at komme med på. Her er der god mulighed for gratis at markedsføre sig overfor mange potentielle kunder.

Annonceret indhold

Nyeste