På et møde i sognegården var der flertal for et fælles menighedsråd i Løkken Storpastorat. ?Foto: Arkivfoto
Livet her

Flertal for sammenlægning af menighedsrådene

De fire menighedsråd i Løkken Storpastorat ønsker en sammenlægning af menighedsrådene til ét fælles menighedsråd

07. januar 2020 kl. 13:45

LØKKEN: Der har været holdt er fælles menighedsmøde i Løkken sognegård vedr. Løkken Storpastorats fremtid.

På mødet blev der givet en fælles orientering om, hvorfor de fire menighedsråd i Løkken Storpastorat ønsker en sammenlægning af menighedsrådene til ét fælles menighedsråd.

Det fælles menighedsråd skal være funktionsdygtigt fra det kommende menighedsrådsvalg her i 2020.

På mødet stemte sognene hver for sig om, hvorvidt man ønsker denne sammenlægning - jævnfør menighedsrådsloven.

Der var flertal for sammenlægningen. Med henvisning til menighedsrådsloven, har menighedsrådene i Løkken Storpastorat derfor ansøgt om tilladelse til sammenlægning af de fire menighedsråd til ét råd i forbindelse med den nye menighedsrådsperiodes begyndelse i november 2020.

Der blev tidligere nedsat en styregruppe, som består af en repræsentant fra hvert af de fire menighedsråd i Løkken Storpastorat, nemlig fra Børglum-Vittrup sogn Anni Præstegaard, fra Vrensted sogn Jens Juhl, fra Lyngby-Rubjerg sogn Bjarne Terkelsen, fra Løkken-Furreby sogn Britta Drivsholm og sognepræsten i Løkken Storpastorat Lise Nedergaard.

Styregruppen har arbejdet med forberedelsen af sammenlægning af de fire menighedsråd i storpastoratet samt udarbejdelse af stillingsopslag til det ledige præsteembede.

Forud for mødet blev det besluttet at bede en ekstern konsulent foretage en analyse af sognene. Analysen peger blandt andet på følgende: Området er udfordret af befolknings- og ikke mindst medlemsnedgang.De fire menighedsråd har ikke været tilfredse med den nuværende struktur. Der ønskes en bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer.

Annonceret indhold

Nyeste