Keld Emil Damsgaard venter ikke højere varmepriser i Løkken Varmeværks område. Foto: Arkivfoto
Livet her

Fjernvarmeprisen stiger ikke - men varmeregningen stiger nok lidt

08. januar 2022 kl. 08:00

Løkken Varmeværks forbrugere bliver ikke ramt af prisstigninger på varme. Værket forventer den budgetterede pris på 275 kr. pr. forbrugt MWh, eksklusiv moms, holder.

Forbrugerne skal dog regne med at fjernvarmeregningen bliver lidt større.

- Det skal de, fordi varmeforbruget i år generelt er større end de seneste år og aconto betalingen er fastsat ud fra et forventet forbrug.

Det meddeler formanden for Løkken Varmeværk Keld Emil Damsgaard.

- Det øgede forbrug svinger forbrugerne imellem. Året har været koldere hvilket påvirker alle, hvorimod mere hjemmearbejde og andre forhold er forskelligt forbrugerne imellem, forklarer han.

- Det ser ud til gennemsnitsforbrugeren har et forbrug der ligger 1 – 3 MWh højere end forventet. Det betyder en efterregning på mellem 300 og 1.000 kr.

Forbrugeren kan på varmeværkets hjemmeside på ”Din side” gå ind og se forbruget og den forventede afregning. Login oplysninger findes på sidste årsafregning. Det især er forbrugere med individuel opvarmning der får betydeligt højere varmepris pga højere el- og gaspriser, som er omtalt i pressen.

Af landets 1,8 mio. fjernvarmeforbrugere får cirka 100.000 fjernvarmekunder meget kraftige stigninger og yderligere cirka 100.000 rammes af mindre prisstigninger viser Dansk Fjernvarmes medlemsundersøgelse.

- Varmeværksforbrugerne i Løkken rammes ikke og vil fortsat være blandt landets billigste fjernvarmeforbrugere med en pris der ligger godt 1800 kr. under gennemsnitsfjernvarmeprisen for et standardhus, jf. budgettal for 2021.

Tilfreds med året

Værket har haft den største tilslutning af forbrugere i mange år. Der er tilsluttet godt 40 nye forbrugere, og der er udsigt til endnu større tilgang i 2022. Værket har ca. 1100 forbrugere.

- Der er forbrugt ca. 2500 MWh mere end sidste år, hvorimod solvarmeproduktionen har været ca. 500 MWh lavere. Derfor er det meget tilfredsstillende, at prisen kan holdes, da solvarmens produktionspris er meget lav, konstaterer formanden.

- Ser vi ind i 2022 forventer vi derfor heller ikke at forbrugeren får prisstigninger, men at alle priser bliver på samme niveau som i 2021.

Så uden særlige uheld og med end god solvarmeproduktion, så kan 2022 også blive et rigtig fornuftigt varmeår, med meget billig fjernvarme i Løkken, slutter Keld Emil Damsgaard.

Værket holder generalforsamling den 24. marts, hvor der redegøres detaljeret for årets gang og resultat.

Nyeste