Der blev taget første spadestik til renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter i marts 2021. Men på grund af konkursen i maj 2022 blev arbejdet sat i bero, men nu er der valgt ny entreprenør til færdiggørelse af etape 1.
Livet her

Igen gang i byggeriet af idrætscenter efter konkurs

Efter en ufrivillig pause er der nu igen gang i byggeriet af Jetsmark Idrætscenter

09. januar 2023 kl. 13:54

Ombygningen af Jetsmark Idrætscenter har stået stille efter, at totalentreprenøren Q-Construction A/S i maj gik konkurs. Det viste sig nemlig ikke at være muligt at overdrage totalentreprisen til en ny totalentreprenør inden for rammerne af de udbudsretlige regler. 

Siden har Jetsmark Idrætscenter arbejdet intensivt på at finde en løsning på færdiggørelsen af det store projekt, som omfatter en gennemgribende udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter. Det oplyser advokat Michael Møller Pedersen fra "Hovmøller & Thorup Advokatfirma" i en pressemeddelelse.

Siden efteråret 2022 er der blevet udført en række mindre delarbejder - blandt andet optimering af energikilder og færdiggørelse af hal A og svømmehallen. Her har formålet dels været at klargøre de allerede udførte konstruktioner til vinteren og dels at muliggøre størst mulig drift af faciliteterne i Jetsmark Idrætscenter frem til at projektet er afsluttet. 

Jetsmark Idrætscenter har i denne periode været i drift i de områder, hvor det har været muligt, hvilket har været vigtigt for såvel idræts- og foreningslivet som Jetsmarks Idrætscenters drift.

Den resterende del af bygge- og anlægsprojektet deles nu op i to etaper, hvor etape et omfatter færdiggørelsen af førstesalens to lejemål samt foyer/indgangsparti,  mens etape to omfatter færdiggørelse af spring- og motorikcenter, café, fællesområde samt nye omklædningsrum til svømmehallen.

Etape 1 har på nuværende tidspunkt været udbudt i en indbudt licitation, som har resulteret i, at kontrakten vedrørende etape 1 er blevet tildelt Kjærsgaard & Simonsen ApS, Vodskov.

Arbejderne under etape 1 forventes afsluttet, så ibrugtagning kan ske den 1. april 2023.

Etape to forventes på nuværende tidspunkt udbudt i en indbudt licitation omkring den 1. februar 2023 med forventet færdiggørelse omkring 1. september 2023.

Annonceret indhold

Nyeste