Livet her

Udvidelse af Trappen og Monument på tale

Anonym giver tilbyder at betale to mio. kr. for kunstværket

02. oktober 2018 kl. 10:44
Trappen tænkes udvidet med blandt andet tre cirkelpladser.  Arkivfoto

HIRTSHALS: Hjørring Kommune er blevet tilbudt en anonym donation i form af en udbygning af kunstværket Monument & Trappen i Hirtshals.

Forud for et møde onsdag i udvalget for teknik og miljø har der været en dialog, som har resulteret i et udkast til en samarbejdsaftale omkring udbygningen af kunstværket. Heri gives udtryk for, at kommunen er til sinds at modtage donationen, og udvalget på mødet beslutte, om det vil anbefale byrådet at sige ja til gaven som en del af realiseringen af den igangværende områdefornyelse.

Den givende part tilbyder at donere kunstværket i sin helhed, således at Hjørring Kommune modtager et færdigt kunstværk. Kunstværkets udformning udarbejdes af kunstnerne bag værket Monument og Trappen, Dorte Dahlin og Mogens Møller, og de får også det fulde ansvar i processen med udførelse af værket.

De to kunstnere kom for et år siden med en skitse til udvidelsen og skitsen er udgangspunkt for den politiske behandling af tilbuddet.

Udbygningen af Trappen og Monumentet skal ses i sammenhæng til indsatserne i områdefornyelsen i Hirtshals. Ifølge skitsen skal der indrettes tre cirkelpladsen i siden af Trappen, hvoraf de to skal ligge tæt på toppen på hver sin side af Trappen. Den tredje cirkelplads indrettes ved højre side ca. midtpå set nedefra. Desuden bliver der bedre plads til ophold i overgangen mellem Den Grønne Plads og Trappen.

Alle parter erklærer sig indforstået med, at etablering af kunstværket indgår i processen med offentlighedens involvering i områdefornyelsen i Hirtshals.

Kunstnerne indvilger med nærværende aftale i at indgå i dialog om øvrige aktiviteter under indsatsen "Samspil mellem by og havn" med henblik på at opnå størst mulig synergi og sammenhæng mellem kunstværk og de tilgrænsende arealer.

Det bliver dog ikke omkostningsfrist at modtage donationen. Det vil koste ca. en million kroner at klargøre arealet til udvidelse, og det beløb tages fra rammen til områdefornyelsen, idet projektet falder indenfor denne.

Dertil kommer en anslået udgift på 75.000 kr. om året til vedligeholdelse.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu