Livet her

Stort fjernvarme-projekt: Se hvad det betyder for trafikken

21. marts 2021 kl. 07:15

Arbejdet med etablering af den nye transmissionsledning mellem Sindal Varmeforsyning og Bindslev Fjernvarme skrider planmæssigt frem. Det skyldes ikke mindst en minutiøs planlægning af hovedentreprenøren Jydsk Rør og Entreprenør A/S, der har mere end 30 års erfaring indenfor fjernvarme, VVS, kloakering og entreprenørarbejde.

Arbejdet blev påbegyndt i februar fra Sindal mod Bindslev og forventes afsluttet ultimo maj. Rørlægningen udføres etapevis på strækninger af 300 meter. På den strækning hvor der arbejdes er der etableret lys- og trafikregulering, da der kun er én kørebane til rådighed. Sideveje på strækningen vil også blive berørt af arbejdet.

Janus Bjerg Nielsen direktør for Jydsk Rør, formanden for Bindslev Fjernvarme Evald E. Jensen og driftsleder Jesper Skrubbeltrang, Sindal Varmeforsyning, glæder sig over samarbejdet med etableringen af transmissionsledningen til fjernvarme fra Sindal til Bindslev. Foto: Niels Helver

På strækningen fra Sindal til Sdr. Bindslev lægges transmissionsledningen i den vestlige side af Oremosevej/Bindslevvej, og herefter i den østlige side til Bindslev. Det betyder, at Oremosevej/Bindslevvej skal krydses to gange, og når dette sker, vil trafikken også blive berørt. Årsagen til denne løsning er hensyntagen til eksisterende nedgravede højspændings- og gasledninger.

Foruden etableringen af transmissionsledningen på den cirka 7 km lange strækning gennemfører Jydsk Rør også tilslutningsarbejdet ved Sindal Varmeforsynings kraftvarmeværk på Gutenbergvej og ved Bindslev Fjernvarme samt Listefabrikken I. C.

At arbejdet bevæger sig støt frem mod målet skyldes, at Jydsk Rør hele tiden er 14 dage forud for gravearbejdet. De mange store fjernvarmerør udlægges på strækningen, og inden rørene nedgraves svejses de sammen i sektioner af tre rør. Herefter sænker Jydsk Rør transmissionsrørene ned i udgravningen og sammenkobler de mange sektioner til én lang ledning.

Da det har vist sig, at det nye flisfyrede kraftvarmeværk på Gutenbergvej i Sindal kører så effektivt, at der er overskydende kapacitet, har Sindal Varmeforsyning, Bindslev Fjernvarme og Listefabrikken I.C. indledt et samarbejde om effektiv udnyttelse af fjernvarmeenergien fra de to værker samt energien fra Listefabrikkens træspåner til gavn for fjernvarmeforbrugerne i Sindal og Bindslev. Varmeforsyningerne har valgt Jydsk Rør og Entreprenør A/S som hovedentreprenør, da de er specialister i udførelsen af opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu