Formand Keld Emil Damsgaard foran Løkken Varmeværk
Livet her

Det vil varmeværk arbejde på i fremtiden

21. marts 2023 kl. 06:00

Løkken Badehotel i hjertet af byen danner ramme om Løkken Varmeværks årlige generalforsamling, som afholdes torsdag 30. marts 2023 kl. 19.30 i Pejsestuen.

Blandt de sædvanlige punkter, så er der til generalforsamlingen blandt andet to bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem har valgt ikke at genopstille.

De nye kræfter

Løkken Varmeværk holder trods energikrisen fornuftige varmepriser og modtager en del nye forbrugere - både grundet energipriserne og den stærke byggeaktivitet, der foregår i byen.

Fra varmeværkets side ønsker man at rette ekstra opmærksomhed henimod de mange nye forbrugere - herunder ikke mindst de unge, der er kommet til byen fornylig.

Ligeså er bestyrelsesarbejdet meget vigtigt fremadrettet, og derfor ønsker Løkken Varmeværks bestyrelse at gøre særligt opmærksom på generalforsamlingen.

- Der synes at være en tendens til, at bestyrelser af vores varmeværks art har udfordringer med at få unge, og ikke mindst kvindelige bestyrelsesmedlemmer, og derfor vil vi gerne rette opmærksomheden henimod dette på generalforsamlingen, fastslår formand Keld Emil Damsgaard.

Mere åbenhed

Med bestyrelsens ønske om at opnå et bredt spektrum af forbrugere repræsenteret i bestyrelsen, så vil man gerne signalere mere åbenhed i fremtiden i det omfang, som det nu er muligt.

Virket, udviklingen og priserne på forsyningsområdet er noget, som er vigtigt for alle, og man lægger op til at informere forbrugerne omkring, hvad der foregår hele tiden.

Kun forbrugere har stemmeret på Løkken Varmeværks generalforsamling - der indkaldes i henhold til de gældende love, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Annonceret indhold

Nyeste