Annonce

Professionelt nedbrydningsfirma i Nordjylland

Med hjælp fra en ophugger, er du sikker på, at nedtagningen sker på en forsvarlig måde, og det der kan genbruges, bliver genbrugt.

Virksomhedsprofil 19. august 2022

Har det gamle fabriksanlæg, maskine, silo eller skorsten udtjent sin værnepligt? Man kan ikke undgå, at fabriksanlæg, maskiner, siloer, skorstene mv. kommer til et punkt, hvor det hele skal skiftes ud. Alt har en levetid, og med optimering og forbedring, kan man forlænge levetiden til en vis grad. Når fabriksanlægget, maskinerne, siloerne mv. ikke længere kan forbedres, og det er tid til at erstatte følgende med nye, kræver det ofte en nedbrydning af nuværende, som godt kan være en længere proces. Derfor kan man med fordel få hjælp af en ophugger i Nordjylland, der kan sikre, at delene tømmes for miljøfarlige væsker.

Gør processen nemmere med hjælp fra et nedbrydningsfirma

Ønsker du, at nedskæringen af det udtjente fabriksanlæg, silo eller skorsten bliver udført på den mest miljømæssige måde? Med hjælp fra et nedbrydningsfirma i Jylland, er du sikker på, at nedtagningen forgår professionelt og miljøvenligt, af uddannet og godkendte fagfolk. Når man nedskærer et fabriksanlæg, en silo eller en stor skorsten, er der mange materialer som ofte ender et sted, hvor de ikke kommer til sin fulde ret. Viste du, at stort set alt jern, metal og skrot kan genanvendes? Ved at genanvende brugt jern, metal og skrot, er du med til at skåne miljøet. Jern- og metalskrot kan nemlig oparbejdes, og dermed genanvendes igen og igen. Men viste du, at du rent faktistk også kan tjene penge på det?

Sikre en miljømæssig forsvarlig genindvinding af materialet

Når et udtjent fabriksanlæg, silo eller skorsten skal nedskæres og demonteres, indeholder det ofte dele af forskelligt jern og metal, samt jernkonstruktioner, som alle kan oparbejdes og genanvendes. Jern, metal og skrot ender ofte på lossepladsen, da mange ikke er klar over, at stort set alt kan genanvendes, og bruges andet steds. Ved at vælge et nedbrydningsfirma, som også opkøber brugt jern, metal og skrot er man sikker på, at alt jern- og metalskrot bliver genanvendt, i overensstemmelse med ISO 14001 – standarden, som har til formål at mindske miljøbelastningen. Hermed er man ikke kun sikker på en professionel nedskæring af fabriksanlæg, siloer, skorstene mv. men man sikrer også, at materialerne ikke går til spilde, og bliver genanvendt på en forsvarlig måde, mens nedskæringen af udtjente fabriksanlæg er i gang.

KD Handel

, 0

Website:
https://www.kd-handel.dk/
Annonceret indhold

Nyeste