De to ældre butikker i Danmarksgade 66 og 68 skal erstattes med ny butiks- og boligejendom i fire-fem etager. Privatfoto
Shopping

Ny byejendom vokser frem

Rosenborg Sko og den tidligere Matas rives ned for at give plads

14. maj 2021 kl. 10:22

To ældre butiksejendomme i hjertet af Frederikshavns gågade står til at blive nedrevet for at genopstå som en moderne byejendom med butikker nederst og boliger i tre-fire etager ovenover.

Det drejer sig om Danmarksgade 66-68 med Rosenborg Sko samt det tidligere Matas og med Otto Jørgensensen Brilleeksperten i baggården.

Ejendommene er i dag bebygget med randbebyggelse ud mod Danmarksgade i 2½ etage samt baghusbebyggelse i 1-2 etager.

Planen er at opføre ny bebyggelse i op til 5 etager som randbebyggelse ud mod Danmarksgade.

Bagbutikken ryger også ned

Den sydlige del af bebyggelsen er udført i 4½ etage, hvor de øverste etager er udført, så de fremstår som en mansard-etage, og en tagetage for at tilpasse byggeriet til nabobebyggelsen på Danmarksgade 70A.

Den nordlige del af bebyggelsen er udført med fladt tag med tagterrasse og fremstår fra Danmarksgade som byggeri i 3 etager med mansardetage for at tilpasse byggeriet til nabobebyggelsen på Danmarksgade 64A.

På bagsiden opføres altangange og elevatortårn samt lagerbygninger til butikkerne i én etage, hvor der etableres opholdsarealer til bebyggelsen.

Bagbutikken ryger også ned

Af kommuneplanen fremgår det, at bymidterne skal tilføres flere boliger for at skabe øget liv, og der ved byudvikling skal

sikres kvalitetsløft af utidssvarende byområder.

Indretning af boliger i området er dermed i overensstemmelse med retningslinjerne for området og der er også tidligere givet tilladelse til indretning af boliger i de

omkringliggende ejendomme.

Det ansøgte projekt opfylder intentionerne i byplanvedtægten om, at bebyggelse skal udføres som randbebyggelse ud mod Danmarksgade, og at byggeriet vil danne en naturlig overgang mellem bebyggelsen på Danmarksgade 64 og Danmarksgade 70.

Ud mod Parkeringspladsen etableres der elevatortårne op til lejlighederne

Der er tidligere, blandt andet på naboejendommen Danmarksgade 70A, givet dispensation til opførelse af elevator og altangange i op til 5 etager uden for de i byplanvedtægten udlagte byggefelter af hensyn mulighederne for at sikre tilfredsstillende adgangsforhold til bebyggelsen iht. de nugældende regler herom.

For så vidt angår krav til parkeringspladser har ansøger tilkendegivet, at de er indstillet på at indbetale for det nødvendige antal parkeringspladser til den kommunale parkeringsfond.

Det nye byggeri passer fint ind med de omkringliggende bygninger

Administrationen ser byggeriet som en huludfyldning i den nuværende karrébebyggelse, og derfor vurderes det ikke at fremkalde væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Tværtimod ser man det som et væsentligt kvalitetsløft af området, idet bebyggelsen i baggården fjernes, og der sikres tilfredsstillende opholdsarealer til bebyggelsen i baggården, på altangange og på tagterrasser.

Danmarksgade 66 ejes af bygmester Ulrik Bisgaard, nr, 68 af Mette Thaarup.

Arkitekt på byggeriet er Qvist Arkitektur.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu