Regionsrådsformand Mads Duedahl overrakte Dannebrogsordenens Ridderkors til Anny Margit Winther og Jørgen Rørbæk Henriksen
Mennesker

Ridderkors til lokal politiker - længst siddende medlem af Regionsrådet

01. februar 2023 kl. 09:54

Mandag 30. januar 2023 overrakte regionsrådsformand Mads Duedahl (V) Dannebrogordenens Ridderkors til Anny Margit Winther (V) og Jørgen Rørbæk Henriksen (S) ved en højtidelighed i forlængelse af dagens regionsrådsmøde.

De to politikere modtog Ridderkorset af regionsrådsformanden for deres lange uafbrudte virke politiske virke. Som en anerkendelse af at de med stor ildhu og årvågenhed har passet deres poster i Regionsråd, Byråd og i de mange udvalg og bestyrelser, de har siddet og fortsat sidder med i.

Jørgen Rørbæk Henriksen (S), Sæby, modtog Ridderkorset for sit virke som regionsrådspolitiker. Han er det længst siddende medlem af Regionsrådet, da han blev valgt ind første gang i november 2005. Han har derfor siddet med i Regionsrådet siden 1. januar 2007, da regionerne trådte i kraft, og amterne officielt blev nedlagt. Jørgen Rørbæk Henriksen har derfor været med igennem hele processen med konstruktionen af regionerne og sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag. 

Dertil kommer en lang række udvalgsposter og tillidshverv i relation til Regionsrådet, som han har bestredet igennem årene. 

Aktuelt er han blandt andet næstformand for Sundhedsudvalget og formand for Sæby Sundhedshus. Når den nuværende valgperiode udløber i 2025, har han siddet uafbrudt i Regionsrådet i 20 år.

Anny Margit Winther (V), Støvring, modtog Ridderkorset som anerkendelse af sit politiske virke tilbage til 1990 i både Byråd og Regionsråd. 

I 1990 blev hun første gang valgt ind i det daværende Støvring Kommune. Hun bestred posten som 1. viceborgmester indtil 1998, hvor hun blev valgt til borgmester som den første kvinde i Støvring Kommune. 

Efter kommunesammenlægningerne blev hun den første borgmester i den nye Rebild Kommune. Hun bestred borgmesterposten indtil 2014, hvor hun trådte ind i Regionsrådet, hvor hun har siddet med siden med forskellige poster og tillidshverv. 

Aktuelt er hun Venstres gruppeformand i Regionsrådet og medlem af Forretningsudvalget. Når den nuværende valgperiode udløber i 2025, har Anny Margit Winther sammenlagt været folkevalgt politiker i 36 år.

Annonceret indhold

Nyeste