Mennesker

Nyt fælleshus for boligforeningen

Ørnevejens Skoles festsal skal revitaliseres, hvis det står til Bjarne Walentin

01. maj 2018 kl. 11:20

FREDERIKSHAVN: Fremtiden for Ørnevejens Skoles festsal kan gå ad to veje.

Enten sætter Frederikshavn Boligforening en bulldozer på bygningen, der rummer multihal, scenerum og en kæmpe højloftet kælder eller også skabes der rum til alle boligforeningens medlemmer, så det bliver et stort fælleshus for både beboerne i Sæby og Frederikshavn.

Hvis formanden for boligforeningen skulle vælge vil han vælge plan 2 for Bjarne Walentin vil allerhelst skabe rum og muligheder for beboerne.

- Det er faktisk et rigtig godt byggeri, som med den helt rigtige ide kan rejse sig og blive et omdrejningspunkt for os i boligforeningen, siger Bjarne Walentin.

Han ved godt, at renoveringer ikke er gratis. Han har trods alt været formand under revitaliseringen af Hånbæk i Frederikshavn, hvor han selv bor.

- Men landsbyggefonden kan også se muligheder, siger Bjarne Walentin.

Han har fået et rammetilsagn fra dem på en støtte på 7 millioner kroner.

- Vore beregninger viser, at såfremt alle afdelinger er med, vil det koste hvert lejemål under 1 kroner om ugen, at få etableret Boligforeningens store fælleshus

- Den lave pris skyldes selvfølgelig festsalens stand og det store indskud fra landsbyggefonden.

- Men nikker medlemmerne ja til projektet, så får boligforeningen et fælleshus for alle vores afdelinger, med plads til store, fælles arrangementer, koncerter, teater, fysiske aktiviteter, samt en fuld kælder, der kan indrettes til hobbyrum af alle typer.

Tankerne går også på at indpasse en socialøkonomisk virksomhed i det nye fælleshus, som kan understøtte skabelsen af et fristed.

.- Vi ved, at behovet er der i forhold til ældre, ensomme, de svage i vores samfund, babyklubber, strikkeklubber ja det er kun fantasien der sætter begrænsningerne, siger Bjarne Walentin, som nu vil prøve planerne af på alle afdelingerne.

Annonceret indhold

Nyeste