Den nye bestyrelse for havnen er trukket i arbejdstøjet og er kommet godt i gang. Privatfoto
Mennesker

Havnens nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet

06. juli 2022 kl. 07:00

Ved indgangen til 2022 blev der udskiftet fem af Skagens Havns syv bestyrelsesmedlemmer.

- Dette var en stor udskiftning, som skyldes at fire af de fem bestyrelsesmedlemmer havde besluttet at trappe ned og lade sig pensionere, siger bestyrelsesformand Niels Arnold Lund.

De to tidligere byrådsudpegede medlemmer Bjarne Kvist og Flemming Rasmussen havde valgt ikke at genopstille ved kommunalvalget, ligesom Leo Mikkelsen og Søren Svendsen begge har valgt at lade sig pensionere.

Endvidere besluttede medarbejdervalgte repræsentant Mikal Nielsen ikke at fortsætte, idet han igennem de seneste fire år har overtaget flere ledelsesopgaver.

Men til trods for, at mange års erfaring forlod Skagen Havns bestyrelse, så blev der sammensat en ny bestyrelse, som allerede var virksom fra årets start af.

Bestyrelsen består nu af Eva Kristoffersen, Kurt Kirkedal Jensen, Thomas Szast Hjort, Peter Møller og Rolf Nielsen sammen med Karsten Hjelm Christensen og Niels Arnold Lund, som fortsætter i bestyrelsen.

- Bestyrelsen gik straks i gang med arbejdet og kunne allerede i februar måned underskrive regnskabet for 2021, som udviser en pæn omsætningsstigning og et tilfredsstillende resultat, til trods for corona, som både i 2020 og 2021 bevirkede, at der manglede mange gæster i Skagen og dermed også mindre omsætning i Skagen og omegns turistaktiviteter, hvilket bliver betydeligt bedre i 2022, lyder det.

- Jeg vil gerne takke den tidligere bestyrelse for en stor indsats, hvor nogle af medlemmerne har været med i rigtigt mange år, bl.a. har Bjarne Kvist været med til at ansætte vores nuværende direktør Willy B. Hansen tilbage i 2003, udtaler Niels Arnold Lund.

- Der er sket en utrolig udvikling af Skagen Havn igennem de foregående 15 år, hvilket giver et fantastisk grundlag for udvikling af erhvervsaktiviteterne i Skagen og bidrager til en fortsat udvikling af byen og det omkringliggende samfund. Dette fundament vil den nye bestyrelse arbejde videre på, fortsætter Niels Arnold Lund.

Nyeste