Den nyvalgte bestyrelse i Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø er bagerst fra venstre Sven Melgaard, Leif Nielsen (ny kasserer og ikke bestyrelsesmedlem), Grethe Jensen, Palle Mølholt, Finn Ligaard og Elo Bargholz. Foran fra venstre er det Lisbeth Dørum, Gitte Funch, Conny Fredborg og Jette Lyng Giversen.
Mennesker

- Det har været et dyrt men dejligt og aktivt år

Masser af aktiviteter kræver endnu flere frivillige i Ældre Sagen

19. marts 2023 kl. 07:01

Ovenpå to år med corona blev 2022 et år med ekstra mange arrangementer i Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø.

Og selv om det kostede økonomisk på bundlinjen med et negativt årsresultat på 115.086 kroner i forhold til et overskud i 2021 på 6.423 kroner glæder det lokalafdelingen igen at kunne give sine 6761 medlemmer en stribe gode oplevelser.

Det blev de omkring 150 fremmødte orienteret om på Årsmødet i Rådhuscentret, hvor formand Gitte Funch blandt andet fortalte om afdelingens arbejde for at forbedre forholdene for ældre borgere i kommunen, ligesom hun takkede for donationer fra Ældre Sagen centralt, kommunen og staten.

- De har betydet, at vi har kunnet lave ekstra mange ting, og vi har i det forløbne år været særdeles aktive, sagde lokalformanden, der ser frem til endnu et spændende år sammen med afdelingens mange medlemmer.

Regulering af pensioner

Ældre Sagen arbejder på landsplan blandt meget andet i øjeblikket på at få fremrykket reguleringen af folkepension og førtidspension, idet reguleringen altid halter to år efter lønudviklingen, og det mærkes specielt meget i disse tider.

- På ældreområdet barsles stadig med en ældrelov. Hvordan den vil påvirke arbejdet i kommunerne og den enkelte ældre, har vi ikke noget endegyldigt svar på, lød det fra Gitte Funch. Der lægges op til mindre bureaukrati og regler, så kommunerne vil få mere selvbestemmelse og mindre regeltyranni.

- Det er positivt. Blot skal vi være opmærksomme på, at denne selvbestemmelse skal komme de ældre til gode, så der gives bedre vilkår og mere værdighed i plejen af de ældre.

- Betyder færre regler mere indflydelse på egen situation?

- Ældre Sagen forsøger i øjeblikket at få så meget indflydelse på lovteksten som overhovedet muligt.

175 frivillige

Hele året rundt er der gang i diverse aktiviteter i Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø både indendørs og udendørs. Det sørger 175 frivillige for.

- Men vi vil gerne have flere aktiviteter for mænd, og vi kunne tænke os en værkstedsaktivitet men mangler et sted at være. Har nogen et værksted, vi kan låne, så kontakt os endelig, opfordrede Gitte Funch, der også meget gerne ser endnu flere frivillige yde en indsats for ældre borgere.

- Vi mangler vågere, besøgsvenner, piloter til vores rickshawcykler og hjælpende hænder. Helt akut efterlyser vi en kontorvagt en gang ugentlig i to timer til vores kontor i Søndergade. Du vil naturligvis blive instrueret i opgaven af de andre kontorvagter.

-Er du stoppet på arbejdsmarkedet eventuelt i plejesektoren, har vi en spændende frivillig opgave til dig. Jeg mangler en besøgskoordinator, der kan aflaste mig i besøgstjenesten med planlægning af nye besøg og modtagelse af nye værter og venner. Du er savnet. Kontakt mig, opfordrede lokalformanden.

Bestyrelse og kasserer

Årsmødet indeholdt også valg til bestyrelsen, og her valgte Carsten Jensen at træde ud. Han blev erstattet af Sven Melgaard.

Bestyrelsen består herefter af formand Gitte Funch, næstformand Grethe Jensen samt Finn Ligaard, Lisbeth Dørum, Else Krage, Palle Mølholt og Sven Melgaard. Conny Fredborg er 1. suppleant, mens Elo Bargholz og Jette Lyng Giversen er nye som henholdsvis 2. og 3. suppleant.

På kassererposten er Leif Nielsen ny. Han afløser Birgit Knudsen, der er stoppet på grund af sygdom.

På Læsø er Kirsten Abildgaard fortsat den lokale repræsentant.

Torben Færk, der er foreningskonsulent i Ældre Sagen, fremlagde regnskabet og noterede sig, at alt tyder på et hyggeligt 2022 med rigtig mange, gode arrangementer i lokalafdelingen.

Og der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Af Jens Ole Pedersen

Annonceret indhold

Nyeste