En dansk politibetjents beretninger fra livet i Grønland på godt og ondt. Foto: Tommy Thomsen
Mennesker

40 historier om politiarbejdet på Grønland

18. juli 2022 kl. 11:30

Brian Rosengren har udgivet en velskrevet bog, som på nært hold beskriver politiets arbejdsforhold og deres kunder på Grønland.

Under titlen ”I Grønland hviler mit hjerte” beskriver den lune vendelbo og erfarne politimand om store og små hændelser, muntre som sørgelige, som livet nu engang udfolder sig.

Bogen omhandler hændelser, som forfatteren gennem 15 års arbejde i Grønland, hvor han som stationsleder også var operativ i ”frontlinjen”, har mærket på sin egen krop.

- Mit ønske med bogen er at give alle indsigt i et fag, som ikke er så åbent og beskrive, at politiansatte er ”helt almindelige mennesker”, der ofte påtager sig opgaver, som ingen andre vil eller kan løse og endelig ikke mindst at bringe Grønland yderligere ind i tankerne hos danskerne. Det, mener jeg, er påtrængende og nødvendigt, såfremt Rigsfællesskabet skal bestå, understreger Brian Rosengren.

Forfatterens baggrund

Hustruen Anni og Brian Rosengran har siden hjemkomsten fra Grønland i 2014 bosat sig i Sæby.

Brian blev i 1949 født i Agersted, hvor han også er vokset op. Efter folkeskolen kom han i lære hos manufakturhandler Harald Carstens forretning i Sæby, der lå på hjørnet af Søndergade og Vestergade, hvor galleri Valdemar har forretning i dag.

Uddannelsen blandt tøjbøjlerne blev hurtigt skiftet ud med et svejseapparat på Aalborg Værft, hvor han blev uddannet skibsbygger inden han i 1974 begyndte på politiskolen på Artillerivej i København.

Ansættelsen ved Dansk Politi kom til at forme sig med 10 år i hovedstaden, 15 år i Aalborg og de seneste 15 år hos Grønlands Politi.

Gennem hele sit virke i Grønland har Brian Rosengren skrevet notater om de mest bemærkelsesværdige hændelser, som han har været en del af. Efter hjemkomsten blev notaterne i anonymiseret form skrevet på facebooksiden ”Alle der har arbejdet på Grønland”. Her oplevede Brian, at læserne kunne lide, hvad han skrev og efter mange opfordringer om at få begivenhederne i bogform, kom der gang i tastaturet.

Tidligere politibetjent Brian Rosengren har i 15 år skrevet notater om sine oplevelser, som han nu har samlet i bogform. Privatfoto

Bogens indhold

Beretningerne om de mange forskellige typer politiforretninger er blevet krydret med morsomme beretninger fra Brians barndom og ungdom, der sætter forholdene i Grønland i relief.

Bogen afslører, at politiets arbejde i Grønland er en blandet landhandel, og enkelte gange må Brian Rosengren udvise stor konduite, og enkelte gange må han erkende, at han af menneskelige hensyn har overtrådt lovgivningen.

Bogen består af i alt 40 små historier, hvor cirka halvdelen omhandler livsbekræftende hændelser, som for eksempel når en værdigt trængende får en overraskende julegave. Eller om den ældre kvinde, der i mange år har fremstillet vanter og kamikker, som bygdens indbyggere har nydt godt af, men efter mandens død var der ikke mere skind at gøre godt med. I stedet for at beslaglægge skindet fra en ulovlig skudt isbjørn, blev skindet af uransagelige veje doneret til den glædestrålende kvinde, der igen havde fået noget at beskæftige sig med.

Hjemme i Sæby nyder Brian Rosengren pensionisttilværelsen sammen med sin sjæleveninde og hustru Anni, der i bogen bliver omtalt som "mit eget lille hjemmestyre". Foto: Tommy Thomsen

Livets skyggesider

Desværre er der også mange, der vælger livet fra. Brian Rosengren var således over en periode på fire måneder ude ved ti selvmord.

Også efterforskning af mordsager fyldte til tider meget, men ved et dobbeltmord tog det ikke lang tid at finde gerningsmanden, der havde skadet sig selv i huset, hvor der befandt sig en død mor og datter. Desværre var de menneskelige konsekvenser af drabene vanskelige at bære selv for en garvet betjent. Her måtte Brian skylle indtrykkene ned med rød sodavand og kiks, som var blevet hans ventil, når det hele blev for meget.

Brian Rosengren var i Danmark blevet uddannet som psykologisk debriefer. Derfor havde han kompetencer, som kom hans kolleger tilgode, når de havde været udsat for voldsomme opgaver som drab, voldtægt, trusler med våben og hændelser, der involverede børn og så videre.

Grønland, jeg elsker dig

Det fremgår af bogen, at forfatteren har dyb respekt for det Grønlandske folk, som gennem femten år har beriget hans liv.

Inden hjemrejsen fik ægteparret Rosengren en ”kongelig” afsked, så glæden og respekten har været gensidig.

Bogen, der er udgivet af forlaget Mikro, kan blandt andet købes hos Kon-Tur på Vestergade 15 i Sæby.

Nyeste