Den nye 35 meter høje tørdok skal bruges på den afdeling af Karstensens Skibsværft på Vestre Strandvej, som arbejder med reparationer. Derfor giver det ifølge værftets direktion ikke mening at placere tørdokken 1 kilometer væk, længst ude på Skagen Havn på Pier 10, ved siden af Krydstogstogtskajen.
Livet her

Værft: Tørdok kan ikke flyttes længere væk fra byen

01. august 2022 kl. 14:09

SKAGEN: - Vi havde imødeset det pludseligt arrangerede pressemøde omkring protest, men også forslag på alternativer til placering af ny tørdok med overbygning på Karstensens Skibsværft, med spænding. Desværre var der ikke noget nyt under solen, idet de foreslåede alternative placeringer allerede har været vurderet, og er endog også præsenteret i det omfattende materiale, som er offentligt fremlagt.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra direktionen på Karstensens Skibsværft som en reaktion på et pressemøde i fredags på havnen i Skagen, som handlede om, at en planlagt tørdok ville ødelægge indtrykket af Skagens bybillede og gå ud over turismen.

Eigild Christensen, der har sommerhus i Skagen, og den lokale Jens Stubkjær havde indkaldt pressen for at fremlægge to alternative placeringer på en 35 meter høj tørdok i stedet for den placering, som værftet har peget på lige ved siden af det eksisterende værft i bunden af havnen tæt på byen på Vestre Strandvej.

Kendt milliardær opfordrer værft til at flytte tørdok

Manglende forståelse

- Vi er sikre på, at forslagene fra Eigild Christensen og Jens Stubkjær er fremsat i god mening, men de mangler en helt grundlæggende forståelse for produktionen på Karstensens Skibsværft, lyder det fra værftets ledelse.

Eigild Bødker Christensen og Jens Stukjær havde denne model med over Skagen Havn og pegede på to andre placeringer af den 35 meter høje tørdok.

Direktør Knud Degn Karstensen er på ferie og har ikke mulighed for at svare NORDJYSKE telefonisk på forslagene til de alternative placeringer. Men han og direktionen har nu udsendt kommentarerne til de to alternative placeringer på Pier 10 i yderhavnen eller ved jollehavnen, der støder op til værftets afdeling på Stålkajen (Det tidligere Danish Yachts område.)

Dok til reparationer

I mailen skriver man indledningsvis, at værftet har to afdelinger: Reparation- og nybygning-, hver med egen ledelse og medarbejdere. Hver afdeling fungerer på vidt forskellige produktions- og logistikmæssige samt økonomiske præmisser.

- En ny dok skal være en del af reparationsafdelingen (REP), og kun undtagelsesvis anvendes til nybygninger. Med dette in mente skal vi kortfattet forsøge at redegøre for, hvorfor de fremførte placeringer ikke er aktuelle, hedder det i den udsendte pressemeddelelse:

- Det tidligere Danish Yachts område på stålkajen er i dag Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling (NYB), og er derfor i udgangspunkt ikke en aktuel placering. Den helt konkrete udfordring er, at NYBs produktionsapparat og velfærdsfaciliteter for nuværende er udnyttet tæt på maksimalt med op til 400 medarbejdere/leverandører dagligt. Endvidere er der en geografisk/logistikmæssig udfordring, idet trafikken ind/ud fra NYB er begrænset af et snævert område. Det er med andre ord ikke muligt at øge bemandingen på dette område.

Jollehavnen flyttes

Eigild Christensen og Jens Stubkjær har også peget på, at værftet kunne udvide, hvis jollehavnen flyttes fra den nuværende placering og området flydes op.

- Det vil være en kæmpemæssig økonomisk udfordring ved at skulle flytte en hel jollehavn. Det er vanskeligt at se, hvem der skulle kunne bære den økonomiske byrde.

I stedet for at lægge det 35 meter høje byggeri ud til Vestre Strandvej, foreslår kritikere, at Karstensens Skibsværft skal vælge en placering længere væk.

Jens Stubkjær og Eigild Christensen mener, at den optimale placering vil være længst ude i havnen på Pier 10.

Men den placering duer ikke, forklarer direktionen:

- Indledningsvis så gøres der opmærksom på, at området slet ikke lagt ud til værftsdrift. Selv i tilfælde at Skagen Havn skulle medgive en placering her, så vil den ikke være aktuel for KS, idet alle vore produktionsfaciliteter vil ligge alt for langt væk.

- Vores konklusion var, og er altså fortsat, at en ny tørdok med overbygning skal placeres ved værftets nuværende reparationsafdeling, hvor vi i forvejen har hele det produktionsapparat, som er nødvendigt for at kunne servicere en ny dok, fastlår direktionen.

Fremlagt for fem år siden

- Vi respekterer Eigild Christensen og Jens Stubkjærs ret til både at varetage egne interesser, og at have sine meninger om vores projekt. Men det er forkert at skjule protesterne under dække af, at de har alternative løsninger.

- Tørdok- projektet blev fremlagt første gang for 5 år siden, og var også da i nabohøring. I mellemtiden har vi og vores rådgiver, Rambøll, brugt mange ressourcer på at dokumentere hele projektet yderligere. Også de miljømæssige konsekvenser og tiltag er præsenteret i det fremlagte materiale. Faktisk er en af grundtankerne bag overbygningen jo at være endnu mere miljøbevidste. Tilbage i april i år blev projektet gen-præsenteret, bl.a. af Nordjyske.

Vi har været åbne

Eigild Christensen og Jens Stubkjær kritiserer, at den lokalplan, som omhandler tørdokken, er blevet lagt frem til høring i sommerferien, hvor folk i Skagen har travlt med turisterne eller selv er på ferie. Fristen udløber 1. august. De foreslår at deadline for indsigelser rykkes til 1. oktober, så der også kan holdes et offentligt møde om tørdokken.

Men der er ingen grund til at forlænge høringsfristen skriver værtsledelsen afslutningsvis i pressemeddelelsen:

- Der er ikke tale om et pludseligt sommerferie stunt fra hverken Frederikshavn Kommune eller vores side. Tværtimod har vi forsøgt at være mest mulige åbne, og vi har altid diskuteret og forklaret for de borgere, der har været interesserede i at høre herom.

- Vi har ikke tidligere registreret nogen interesse fra Eigild Christensen og Jens Stubkjær. Frederikshavns Kommunes politikere må naturligvis tage stilling til, om høringsperioden skal udvides. Vi har dog vanskeligt ved at se nogen nævneværdig grund til en sådan forlængelse.

Nyeste