For at sikre driften af Flade Kirke - her fanget i tæt tågedis - skal der et udfyldningsvalg til for at få de sidste fire medlemmer til menighedsrådet på plads
Livet her

Udfyldningsvalg i vente i Flade

28. november 2020 kl. 19:00

FLADE/GÆRUM: Efter alt at dømme skal Flade Sogn ud i et udfyldningsvalg til menighedsrådet næste år.

Det er nødvendigt, fordi der mangler tre personer fra Flade sogn samt en stedfortræder i at menighedsrådet er fuldtalligt.

Det skulle være sikkert, at udfyldningsvalget også betdyer, at der kan vækges de fire medlemmer, der mangler, idet fire personer har tilkendegivet at de ville stille op.

Men vi venter på udfyldningsvalget har menighedsrådet haft konstituerende møde.

På mødet er posterne fordelt som følger:

Formand: Gert Andersen (Gærum sogn)

Næstformand: Vivi Svendsen (Flade Sogn)

Kirkeværge Flade: Henning Dahl Jensen

Kirkeværge Gærum: Niels Chr. Birkbak

Kasserer: Ann Larsen (Gærum sogn)

Sekretær: Inger Marie West (Gærum sogn)

Kontaktperson for personale: Iver Christiansen (Gærum Sogn).

Annonceret indhold

Nyeste