Direktør for Destination Nord Tonny Skovsted Thorup, bød velkommen med sloganet ”Meget mere end bare turisme”. Foto: Peter Jørgensen
Livet her

Tonny bød op til dans

30 turistaktører til dialogmøde i Arena Nord

16. juni 2021 kl. 12:44

Destination NORD første dialogmøde blev afviklet i Arena Nord med deltagelse af 30 turistaktører.

Destination NORD bød lokale repræsentanter fra turismeerhvervet op til dans og gav en række bud på, hvordan man igen kan skabe vækst i turismebranchen og hvordan man skal trække flere turister til i 2021.

Direktør for Destination Nord Tonny Skovsted Thorup tydeliggjorde målet - nemlig at øge turismen i området og skabe 3.000 nye arbejdspladser.

Ambassadører, frontpersonale og guider som cyklende ”engle” og nye digitale platforme samlet under navnet Enjoy Nordjylland, er bare nogle af de indsatser der bliver sat i værk for at nå dertil,

App’en GoVisit blev også præsenteret.

Den er klar til brug i uge 25, og er et digitalt initiativ, der skal gøre det nemmere for turisterne at hente informationer og deres destination.

Destination NORD havde inviteret alle aktører med interesse i turismen til dialogmøde i Frederikshavn. Foto: Peter Jørgensen

På mødet skulle forventninger og potentialer for et samarbejde og udvikling mellem handel, erhverv og Destination Nord belyses derfor var flere indbudt til, at fortælle om de muligheder der ligger i destination Nordjylland.

Kim Müller, formand Sæby Erhvervsforening, fortalte om mulighederne for byudvikling og udvikling af havnemiljøet. Der er store ambitioner om udviklingen af Sæby med udgangspunkt i havneudvidelsen og nu allerede et partnerskab med Destination NORD om konkrete indsatser.

Havnedirektør Mikkel Seedorf Sørensen fra Frederikshavn Havn var meget optaget af mulighederne inden for erhvervsturismen, som bygger oven på ambitionerne med ”Recycling City” og de mange muligheder for at trække møder, konferencer og besøgende hertil. Erhvervsturister, som også kan komme ud og opleve Havnen og de mange bæredygtige aktiviteter, som vokser og vokser i antal.

Skagens Kunstmuseer ved kommunikationschef Anne Walther og destinationsselskabet er allerede gået i gang med et fælles projekt med Kunsten og Utzon Center i Aalborg om fælles udvikling af tilbud og udveksling af data om målgrupper og markeder.

Der er gennem Destination NORDs adgang til den nationale destinationspulje allerede bevilget 1,2 mio. kr. til et fælles projekt om at udvikle et kunstspor i destinationen.

Samtidig er der søgt og bevilget midler til fælles markedsføring af nogle af vores store brands som Ancher, Krøyer og Utzon – der skal trække gæster til destinationen.

Efter fremlæggelsen blev idéer, tanker og spørgsmål fra salen, samt indsendte forslag taget op.

- Jeg er kisteglad for, at vi er kommet så godt i gang med konkrete indsatser og projekter. I dag er der kommet endnu flere på bordet, og vi kommer til at følge op på dem alle sammen.

- Vi er taknemmelige og ydmyge omkring de mange udstrakte hænder, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er klar til at udvikle turismen i vores område i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og kommunen, understreger Tonny S. Thorup.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu