Er du fisker, så kan du fortsætte med jobbet og videreuddanne dig i fritiden.
Livet her

Tilbud til fiskere, der vil have en videreuddannelse

01. december 2021 kl. 07:15

Al efter- og videreuddannelse har traditionelt været besværligt for fiskere.

For hvad gør man, hvis man har fisket i mange år, har hus og familie og samtidig lysten til at opkvalificere sig til fiskeskipper eller til at styre fiskeskibets maskinrum?

Det er de udfordringer, som MARTEC tilbyder en løsning på med to nye uddannelser.

Til januar kickstartes to videreuddannelsesmuligheder for fiskere.

På MARTEC kan man som fisker læse videre til skibsmaskinist – også kaldet ”lille maskinmester”.

Hertil kommer at MARTEC nu også tilbyder Fiskeskipper af 3. grad som FLEX-forløb, hvor studerende kan vælge at tage uddannelsen på afstand. Uddannelserne er udviklet med støtte fra Fiskeriafgiftsfonden.

Det giver uddannede fiskere unikke muligheder for at løfte karrieren samtidig med, at de passer deres job på havet.

- Jeg er forventningsfuld omkring interessen for de to uddannelser. Det er vigtigt for os, at vores uddannelser bidrager til vækst i erhvervet, og jeg håber at de nye fleksible uddannelser giver flere fiskere incitament til- og mulighed for opkvalificering, fortæller Anders Christian Toft Andersen, forstander på MARTEC Skagen og fortsætter:

- For den enkelte fisker betyder det, at han kan uddanne sig til større ansvar og nye arbejdsopgaver på fiskeskibet, alt imens han passer sit job.

- Hvis han f.eks. er interesseret i køl og hydraulik og ønsker at få en rolle i maskinrummet, kan han videreuddanne sig til skibsmaskinist. Er det ønsket om at få ansvaret for at styre skibet, eller måske selv anskaffe sig en fiskekutter, kan han læse til Fiskeskipper af 3. grad.”

For MARTEC har fokus været at skabe en ramme om studiet, hvor de studerende, som allerede er i arbejde, får adgang til opkvalificering samtidig med, at de kan passe deres arbejde.

Derfor udbydes begge uddannelser i et fleksibelt format med både online undervisning, feedback og adgang til undervisningsvideoer og ugentlige opgaver via en fælles platform.

Og denne fleksibilitet er vigtig for erhvervet, fortæller Ivan Krarup Jensen fra Danmarks Fiskeriforening:

- Fiskerierhvervet stiller store krav til den enkelte og dennes familie om fleksibilitet, og der er ofte store afsavn. Derfor er det en udfordring, at videreuddannelse er ensbetydende med mere afsavn. På den baggrund hilser vi FLEX-muligheden velkommen, og håber, at det medvirker til at fremme mulighederne for kompetenceløft og generationsskifter i erhvervet, samtidig med at det passer ind i både familie- og arbejdsliv, siger han.

På uddannelserne vil der også være kortere perioder med fremmøde på MARTEC, hvor der er vejledning, undervisning og laboratoriearbejde. Det er selvfølgelig en tætpakket hverdag man ser ind i, når man både skal arbejde og studere på og som studerende på et FLEX-forløb skal man selv være aktiv og ihærdig med sine studier.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu