Nord Energi Net, som forsyner en større del af Vendsyssel med el, overgår til en ny prisstruktur.
Livet her

Strøm for tusindvis af vendelboer afregnes på ny måde

15. maj 2023 kl. 14:20

Nord Energi Net, som forsyner en større del af Vendsyssel med el, overgår til en ny prisstruktur.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Som flere andre elnetselskaber overgår også Nord Energi Net til tarifmodel 3.0. Det er 1. juli den nye model tages i brug, og ændringen sker som et led i den grønne omstilling i et samfund, hvor den øgede elektrificering og især flere elbiler og varmepumper stiller større og større krav til elnettet og dets kapacitet, lyder det.

Tarifmodel 3.0 er ensbetydende med tidsdifferentierede nettariffer og opfordrer til et mere jævnt forbrug, således belastningen af elnettet spredes over alle døgnets 24 timer.

Nettariffen for netkunder tilsluttet i et kabelskab, som bl.a. gælder den almindelige forbruger, bliver dermed højere, når strømforbruget i samfundet er højest, hvilket er mellem kl. 17.00 og 21.00.

Omvendt vil tariffen være lavere i løbet af natten, når forbruget og belastningen på elnettet er meget lavt.

Se de specifikke tidspunkter og priser på nordenerginet.dk.

Per Hylle, direktør i Nord Energi Net, udtaler, at:

- Tiltaget er nødvendigt i en tid med øget elektrificering og fokus på den grønne omstilling.

Samtidig understreger han, at der ikke er tale om en forøgelse af indtjeningen hos Nord Energi Net.

- I stedet er der tale om en omrokering af udgiften. Ideen bag tarifmodel 3.0 er, at vi alle med fokus på et mere fleksibelt forbrug er med til at sikre, at vi udnytter elnettet optimalt og dermed opretholder leveringssikkerheden.

Per Hylle tilføjer, at man ved at sprede sit forbrug over hele døgnet, bidrager til, at driften af elnettet på den lange bane bliver billigere for alle:

- Da vi på den måde hjælper hinanden med at begrænse behovet for at udbygge og forstærke vores fælles elnet, som både er omkostningskrævende og kan medføre store gener.

Annonceret indhold

Nyeste