Anders Brandt: Det er afgørende for mig, at visionen ikke bliver et stykke papir i skuffen
Livet her

Store visioner for folkeskolen

Vision i høring: Først i løbet af sensommeren er den endelig og skal udmøntes i konkret handling

15. juni 2021 kl. 16:15

Ambitionerne for at danne de bedste rammer for vores unge mennesker er høje i Frederikshavn - i hvert fald, hvis man ser på målene for den nye vision for skole- og fritidsområdet, som Børne- og Ungdomsudvalget har udarbejdet.

Og det godt - særligt når man ved, at vi i vores kommune stadig ligger lidt under landsgennemsnittet. Det kan læses i kommunens egen Fælles Kvalitetsrapport for Familie, Dagtilbud og Skole 2019-2020.

I rapporten hedder det således, at Frederikshavn Kommunes andel af elever med generel høj trivsel er steget med 1 procent i det seneste år og dermed ligger på niveau med den generelle trivsel på landsplan.

I de øvrige kategorier ligger Frederikshavn Kommune tæt på landsgennemsnittet og ligner dermed de øvrige kommuner.

På et område ”Andelen af elever der oplever ro og orden” skiller kommunen sig ud med en score på 79,9 % mod 84,9 % på landsplan. Så der er elementer, der kræver overvejelse også i visionssammenhæng.

I udspillet til nye vision, der netop er sendt i høring, er der lagt vægt på, at børn og unges læring, trivsel og dannelse er i centrum, og at det er fællesskabet, der skal skabe gode børne- og ungemiljøer. Alle skal have en stemme, og alle skal få det til at lykkes.

- Vi skaber skoler, ungdomsskole og fritidsklubber for alle børn og unge i vores kommune, og det har haft stor betydning for Børne- og Ungdomsudvalget, at det er en fælles opgave, som vi er mange om at tage ansvaret for, siger formanden Anders Brandt Sørensen.

Netop samskabelse har været et nøgleord gennem hele processen og dialog og nye synsvinkler har været en naturlig del af udviklingen.

I dialogen har Børne- og Ungdomsudvalget, bestyrelserne fra skole, ungdomsskole og fritidsklubberne og kommunes Fælleselevråd været involveret – og nu, sendes resultatet i høring.

- Det er afgørende for hele Børne- og Ungdomsudvalget, at alle aktører inddrages og høres i så vigtig en proces, som det er at lave en ny vision.

- Ligeså afgørende er det for mig, at visionen ikke bliver et stykke papir i skuffen, men en proces og resultat alle medarbejdere, børn, unge og forældre kan se sig selv i, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Anders Brandt Sørensen.

Når visionen så er endelig kommer det spændende punkt, hvor den bliver konkret og skal implementeres. Og her skal politikerne så være vakse ved havelågen for at sikre, at de høje ambitioner reelt indfries.

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at få deres visionsønsker med i det endelige udspil.

Det skal ske inden 17. august.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu