Skjolds Venners omdrejningspunkt og mangeårig formand Carlo Pedersen (th) har grundet sygdom måttet trække sig og er blevet afløst af Henrik Poulsen (tv) i bestyrelsen. Foto: Tommy Thomsen
Livet her

Skjolds Venner gør det godt

Flot overskud - det næstbedste i foreningens historie

07. maj 2019 kl. 08:20

SÆBY: Skjolds venners generalforsamling blev præget af et økonomisk resultat og det forhold, at den mangeårige formand Carlo Sørensen på grund af sygdom måtte trække sig fra bestyrelsen.

I regnskabsåret blev der afviklet 33 bankospil, hvoraf de 4 var julebankospil og årets resultat gav et overskud på kr. 97.000, hvilket er det næsthøjeste resultat i foreningens historie.

Skjolds Venner har i det forgangne regnskabsår ydet støtte til IF Skjold med sammenlagt kr. 182.000, hvoraf kr. 130.000 er øremærket til kunstgræsbaneprojektet.

Efter overførslen af støtten til Skjold udgjorde egenkapitalen ved regnskabsårets afslutning kr. 113.000.

En stor del af æren for det gode resultat i år og de flotte resultater de senere år har Carlo Pedersen, som har været foreningens formand siden 2010.

Carlo Pedersen har desværre har måttet trække sig fra bestyrelsen, som følge af sygdom, og ladet sig erstatte af Henrik Poulsen, der på sidste års generalforsamling blev valgt som førstesuppleant.

Carlo har været en stor del af Skjolds Venner i rigtig mange år, både som formand og bestyrelsesmedlem, men også som medhjælper.

Tilbage i april 2010 var foreningen i overhængende farer for at måtte lukke, da den ikke kunne mønstre en fuldtallig bestyrelse, men det ville Carlo anderledes og han gik derfor med til at indtræde ind i bestyrelsen igen og være formand.

Under Carlos ledelse kan man godt sige, at foreningen er blomstret op igen, idet foreningen havde nogle magre år økonomisk tilbage sidst i nullerne med overskud på omkring kr. 20.000, som altså nu er vokset til et overskud på omkring 100.000.

Ny formand i foreningen blev Jette Pedersen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er kasserer Henrik Sørensen, Henrik Poulsen, John Nygren og sekretær Jørn ”Mulle” Christensen, der blev valgt i ind i bestyrelsen i stedet for Randi Bøhm, der ikke ønskede genvalg.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu