Livet her

Sæby Varmeværk udviser rettidig omhu

25. november 2018 kl. 13:00

SÆBY: Sæby Varmeværk forener på fornemste vis hensynet til klimaet og samfundet samtidig med, at de leverer varme til en lav pris. Varmeværket har hele tiden fokus på at være omkostningseffektiv ved øget anvendelse af grønne vedvarende energikilder samtidig med, gasforbruget nedbringes. Denne strategi betyder at forbrugerne ikke vil opleve en pludselig prisstigning når varmeværket om to år mister statstilskuddet.

Rune Dam Dyhr, der har været formand for Sæby Varmeværk i to år, oplyser, at ledelsen og bestyrelsen i samarbejde med Rambøll har foretaget en screening af, hvilke alternative billigere produktions muligheder der har størst potentiale for varmeværket og dets forbrugere. Vi er blevet præsenteret for 12 forskellige scenarier, herunder udnyttelse af overskudsvarme, forskellige varmepumper og naturligvis solvarme.

Ud fra udvalgte parametre er de forskellige scenarier prioriteret og her viste udvidelsen af solvarmeanlægget sig, som den bedste vej at gå. Der har derfor de sidste måneder været hektisk aktivitet i forhold til at opnå relevante godkendelser, gennemføre licitation og afslutningsvis lave kontrakter med leverandører til anlægget. Anlægget opføres i forlængelse af det nuværende anlæg. Udover solpaneler opføres en mindre bygning til tekniske installationer.

Sæby Varmeværk begynder således i uge 48 med anlæggelsen af en stor udvidelse af deres solvarmeanlæg, som de i den seneste tid har arbejdet på at få godkendt.

I dag yder solpanelerne på det 12.000 m2 store areal ca. 6 % af den samlede varmeproduktion på 85.000 MWh. Hvis alt går som planlagt står et nyt anlæg på ca. 30.000 m2 klar ved udgangen af juni 2019. Anlægsudgiften bliver på 40 millioner kroner, men så vil solen også kunne levere ca. 25% af værkets samlede produktion.

Forbrugerne sparer penge.

Ved en sammenligning af de gennemsnitlige varmepriser med de ni nærmest placerede fjernvarmeværker i Nordjylland, kan fjernevarmeforbrugerne i Sæby glæde sig over, at de i 2018 sparer 14%, hvilket svarer til 1.663 kroner. Udregningen er baseret på et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MVh om året.

Sæby Varmeværk vil i 2021 miste grundbeløbet, som er et tilskud for at stå til rådighed på el-markedet. For stort set alle varmeværker, falder grundbeløbet væk med udgangen af 2018, men da Sæby Varmeværk kom senere med på ordningen, vil grundbeløbet først bortfalde for Sæby Varmeværk i løbet af 2021. Tilskuddet er afhængig af el-spot prisen, som for Sæby Varmeværks vedkommende blev på cirka 10 millioner kroner i seneste regnskabsår. Derfor kigger ledelsen og bestyrelsen naturligvis på, om dele af produktionen kan omlægges til en billigere og ikke mindst mere grøn produktion, slutter Rune Dam Dyhr.

Annonceret indhold

Nyeste