Livet her

Sådan finder du rundt på færgehavnen i Frederikshavn

Nye krav fra Toldmyndighederne og Skærpede ISPS-regler har medført omfattende trafikale ændringer ved færgeterminalerne.

14. september 2022 kl. 14:58

Når færgerne førhen kom i havn, kørte bilerne fra øvre og nedre bildæk i land samtidig, men hver sin vej ud af havneområdet, dvs. øvre dæk kørte langs Flådestationen og nedre dæk via Færgehavnsvej. Det har Toldmyndighederne ønsket ændret, således trafikken nu samles i ét spor, og tolderne kun skal kontrollere ét sted. Samtidig har Toldmyndighederne et krav til en række nye faciliteter, som Frederikshavn Havn skal stille til rådighed, hvis havnen skal anløbes af internationale færger. Det gælder bl.a. velfærdsbygning, rum til visitation og tilbageholdelse af kostegods samt lift til tjek af biler.

Da pladsen på færgehavnen i forvejen er begrænset, og Stena Line og DFDS samtidig har brug for mere opmarchplads, har det gjort det nødvendigt at tænke nyt.

- Vi har lavet en løsning, hvor det hidtidige vejareal er inddraget til opmarchområde, så den gamle vej til terminalerne nu alene benyttes af biler, der skal med færgerne. Alle gående passagerer og andre med ærinde til terminalerne skal benytte parkeringspladsen og den nye afsætnings- og afhentningszone ”Kiss & Goodbye” på Sydhavnsvej (indkørsel ved Læsøfærgen). Gående passagerer bliver nu sat af eller afhentet tæt ved det blå trappetårn med opgang til gangbroen, der fører direkte ud til færgeterminalerne, forklarer maritim chef i Frederikshavn Havn, John Holmberg Jørgensen.

Ændringen skete lige før højsæsonen og medførte nogen forvirring hos især de bilister, der skulle sætte gående passagerer af, og som var vant til at køre helt ud til terminalen. Den midlertidige skiltning langs E45 har vist sig ikke at være tilstrækkelig informativ, og Frederikshavn Havn, Stena Line og DFDS går derfor sammen om at investere i ny skiltning og modernisering af lyskrydset ved E45.

- Vi er naturligvis kede af, at ændringerne har medført ulempe for nogle af vores kunder, men vi har desværre ikke haft noget valg. Vi har været meget opmærksomme på de udfordringer, der kan opstå, når man ændrer trafikafviklingen. Fx har vi haft vores egne folk på pladsen for at indsamle direkte feedback fra færgegæsterne for på den måde at kunne tilpasse og forbedre forholdene bedst muligt. Egentlig ville vi gerne have ventet med ændringerne til 2027, hvor Stena Line og Læsøfærgen indsætter nye færger, der kræver ombygning af færgelejerne, men alt i alt synes jeg, at vi er nået i mål med et rigtig godt midlertidig set up, som samtidig løser et plads- og sikkerhedsproblem på færgehavnen. Med den tidligere direkte vejadgang ud til terminalerne havde vi svært ved at leve op til ISPS-reglerne. Det problem er nu løst, siger John Holmberg Jørgensen.

Den nye placering af ”Kiss & Goodbye” på Sydhavnsvej betyder en længere gåtur til og fra færgerne, og der vil for gangbesværede vil der være mulighed for at blive afhentet af færgepersonale. Både Stena Line og DFDS har indarbejdet denne mulighed i deres online billetsystem, så man kan krydse af for særlige behov allerede ved booking af billetten.

Som et led i optimeringen af logistikken er der på området ved Læsøfærgen, også kaldet Paradiskajen, er der etableret yderligere parkeringspladser. John Holmberg Jørgensen oplyser videre, at Frederikshavn Havn har opsat bestilt nye betalingsautomater til parkeringspladsen med hurtigere transaktionstider og mulighed for at benytte mobilepay. De nye betalingsautomater vil også på sigt kunne håndtere en app-løsning.

Som et led i optimeringen af sikkerheden er der opsat et skab med brandtæppe til bekæmpelse af evt. brand i særligt elbiler. Brandskabet er placeret ved betalingsautomaterne.

Annonceret indhold

Nyeste