De nye renovationsbiler, vi have rum, der matcher affaldscontainernes.
Livet her

Nu skal der sorteres mere

AFFALD: Det er endnu et skridt på den grønne vej mod klimaneutralitet og heriblandt mindre CO2-udslip.

13. juni 2021 kl. 07:55

Regeringen har i 2020 indgået aftalen, Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der handler om, at affaldssektoren skal være klimaneutral fra 2030, og at størstedelen af affaldet skal genanvendes i nye produktioner i et langt større omfang end tidligere.

Som følge heraf er det besluttet, at alle borgere over hele landet skal sortere deres affald i 10 fraktioner, og at kommunerne skal sikre en høj grad af genanvendelse af de 10 affaldstyper.

Hvordan indsamlingen skal foregå, er op til de enkelte kommuner at afgøre.

Frederikshavn Byråd har godkendt løsningsforslaget til den kommende affaldssortering, som vil gøre det lettere for Forsyningens kunder at komme af med endnu flere affaldstyper ved husstanden.

Alle husstande i Frederikshavn Kommune er omfattet af den kommende sorteringsordning. Det gælder uanset, om du bor i parcelhus, rækkehus, etageejendom, landejendom eller sommerhus.

Hver enkelt ejendom vil få tildelt to opdelte beholdere på 240 liter.

Den ene beholder er til madaffald og restaffald og tømmes som standard hver anden uge.

Den anden beholder er til pap og papir i det ene rum og metal, plast og kartoner i det andet rum.

Denne beholder tømmes som standard hver 3. uge.

Alle vil få tildelt en miljøkasse til farligt affald, der tømmes efter behov.

Hertil vil tekstiler blive en del af indsamlingen.

Passer beholderstørrelsen ikke til mængden af affald hos den enkelte husstand, vil det som altid være muligt at tilkøbe en større beholder.

Ligesom vi kender det fra den nuværende sorteringsordning, vil renovationsbilerne have adskilte rum tilsvarende rummene i beholderne.

Beslutningen er truffet af byrådet, og det betyder, at Forsyningen kan fortsætte arbejdet med at gøre klar til den kommende ordning.

- Vi skal blandt andet have indkøb af udstyr i udbud. Der er lang leveringstid på udstyret, og derfor er vi gået i gang med det allerede nu. Derudover skal vi have udarbejdet informationsmateriale om den kommende sortering til alle vores kunder, siger forsyningschefen for Frederikshavn Affald, Karl Villadsen.

Forsyningen vil løbende sørge for at klæde borgerne godt på til den nye sortering samt informere nærmere om priser og andre praktiske forhold.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu