Anne Karstenskov er en af ildsjælene bag projekt Havbad ved Nørrevej i Strandby.
Livet her

Nu offentliggøres planen: Havbad ved Nørrevej i Strandby

22. marts 2023 kl. 19:01

De planer for et havbad ved Nørrevej, som blev præsenteret på et borgermøde i februar sidste år, er nu nået så langt, at Frederikshavn Kommune har sendt et projektforslag til debat i en foroffentlighedsfase, der løber frem til 19. april.

Ideen til et havbad opstod hos en gruppe ildsjæle med Anne Karstenskov og Rico Ejersted i spidsen. Den blev taget godt imod hos kommunen, der også havde et ønske om at friholde de to grunde ved Nørrevej for bebyggelse for derved at sikre fremtidig adgang til badestranden nord for havnen. Men det stod hurtigt klart, at projektet ville kræve en ny lokalplan og ændringer i kommuneplanen, så ildsjælene måtte vente på det kommunale planarbejde. Det er nu nået til foroffentlighedsfasen.

Først var det tanken at danne en forening, der skulle så for driften af havbadet, men ildsjælene bag projektet har valgt at blive en del af Fællesvirke Strandby. Det er en stærkere forankring og vil gøre det lettere at skaffe finansiering. Kommunen har overdraget brugsretten til de to grunde til Fællesvirket i 30 år på betingelse af, at området bevares som rekreativt område med fri adgang til stranden.

Arkitekternes skitse viser, hvordan bygningen med kiosk, toiletter og saunaer bygges ind i klitten.

Projekt Havbad vil bestå af en bygning med kiosk, klublokale, omklædning, saunaer og tidssvarende toiletfaciliteter. Der vil desuden blive etableret legeområde, udendørs fitness, beachvolley- og beachfodboldbane, shelters samt en badebro med trappe til havkajak og plads til lystfiskere.

I det skitseprojekt, som ArkiNord har udarbejdet, er vist, hvordan bygning og aktivitetsområder kan bygges ind i klitten, så området bevarer sit præg af klitlandskab og ikke tager havudsigten fra de omkringliggende boliger. Projektet omfatter også omkring 40 parkeringspladser langs Nørrevej, hvor der sikres en bedre trafikafvikling, end det er tilfældet med de 16 eksisterende pladser.

Strandby Havbad tænkes drevet som et partnerskab mellem Fællesvirke Strandby og Frederikshavn Kommune. Det er initiativtagernes håb, at faciliteterne vil blive brugt flittigt af byens borgere, foreningslivet og turister.

Den kommunale foroffentlighedsfase er første skridt på vejen mod den del af havbadet, der etableres på land. For at anlægge badebroen skal der også søges tilladelse hos Kystdirektoratet. Og så er der naturligvis hele finansieringsdelen.

- Totalt er det et projekt til omkring 10 mio. kr. Derfor regner vi med at dele det op i etaper, hvor vi starter med faciliteterne på land, siger Anne Karstenskov.

Frederikshavn Kommune har som et led i kommunens turistpolitik besluttet en samlet plan for udvikling af fremtidens strande. Havbadet i Strandby ses som et væsentligt led i den udvikling. Inden arbejdet med ny lokalplan og ændring af kommuneplanen for alvor sættes i gang, ønsker kommunen gennem foroffentlighedsfasen at indkalde ideer, kommentarer og synspunkter. En folder om projektet kan downloades fra kommunens hjemmeside, og eventuelle ideer og forslag skal være modtaget af Frederikshavn Kommune senest 19. april.

Annonceret indhold

Nyeste