I sommerferien får håndværkerne travlt med at lægge nyt gulv i Nordjyllandshallen. Foto: Tommy Thomsen
Livet her

Nordjyllandshallen får stort facelift

INVESTERING: 28 år gammel hal skal have nyt gulv og bedre tilskuerforhold

11. juni 2021 kl. 16:00

Nordjyllandhallens Fond holdt 9. juni brugermøde, hvor der blev gjort status for året 2020 og lagt planer for, hvad der skal udføres af vedligeholdelsesopgaver i 2021.

Da hallen ikke modtager et fast årligt kommunalt driftstilskud, bliver indtægterne alene tilvejebragt gennem udlejning af timer til børnehaver, skoler og foreninger.

Formand for bestyrelsen, Hans Jørgen Kaptain kunne på mødet oplyse, at idrætshallen i 2020 har været fuldt belagt med 2.369 udlejede timer, stort set som i 2019.

- Forskellen har været, at en stor del af timerne desværre ikke er blevet benyttet på grund af coronarestriktionerne.

Samtidig har der i 2020 været lavere driftsomkostninger til vedligeholdelse, blandt andet fordi, der i 2019 blev afholdt ekstraordinært mange omkostninger.

Årsrapporten viser, at hallen i 2020, trods corona var i stand til at realisere et overskud på 175.811 kroner

En planlagt afslibning og ny-lakering af gulvet har vist sig ikke at være en mulighed.

Gulvets bæringer er mange steder tæret op, hvilket har medført store ujævnheder.

- Eneste løsning er en omlægning af det 28 år gamle gulv. Der er således planlagt, at der i sommerferien lægges et nyt moderne sportsgulv til en pris på 837.500 kroner oplyste formanden på mødet.

- Dertil kommer, at der er brug for bedre tilskuerforhold, hvilket løses ved der planlægges opsat en tribune.

- Vi står således foran en samlet investering på ca. 1,1 million kroner

For at få finansieringen på plads har bestyrelsen søgt flere fonde.

Foreløbig har Vanggaardfonden givet tilsagn om en støtte til gulvet på kr. 100.000, og der mangler fortsat svar fra enkelte fonde.

Hans Jørgen Kaptain forventer at fondsstøtte og opsparet kapital, kan klare hele udgiften.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig, hvor Hans Jørgen Kaptain blev genvalgt som formand. Herudover består bestyrelsen af Helle Mørk Sørensen, Michael Sørensen, Birgitte Vallin, Bruno Bülow og Sten Frederiksen.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu