Danske kommuner tripper for at gøre en indsats mod klimaforandringerne, som blandt andet betyder lokale oversvømmelser.
Livet her

Kommunerne går amok i nye klimatiltag

engagement: Et pilotprojekt med 20 kommuner som klimafrontløbere vokser nu med yderligere 46 kommuner landet over. Klimaet er blevet et kommunalt hovedtema

22. november 2020 kl. 10:00

INDLAND: Frederikshavn Kommune er blandt klimafrontløbere i verdensklasse, når det gælder om at gøre en lokal forskel.

Når de internationale skåltaler i champagne om klimaet bobler af, handler klimaet i sidste ende om varme, affald og trafik i verdens byer.

Det har danske kommuner for længst forstået.

Parterne bag satsningen - den filantropiske forening Realdania, KL og landets fem regioner - kunne i september løfte sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet ’DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark’.

Her inviterede de samtlige af landets kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen.

- Da ansøgningerne til projektet begyndte at tikke ind fra kommuner i hele landet, var det endnu en klar markering af, at engagementet og ønsket om at tage det lokale klimalederskab på sig er kæmpestort.

- Det er fantastisk at mærke, hvordan det her er en hjertesag for kommunerne og borgerne.

- Det er i hverdagen i lokalsamfundene, vi for alvor kan bidrage til at nå målet om at være klimaneutrale i 2050.

- Fra kommunernes side ser vi frem til et tæt samarbejde med alle gode lokale kræfter - borgere, erhvervsliv og civilsamfund - og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af nye lokale klimahandlingsplaner, og de spændende projekter, de kaster af sig over hele landet, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Kommunerne skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer - en i hver region.

Her vil faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring til de nye kommuner i DK2020 og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.

- DK2020 er et vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner, der skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i hele Danmark og reducere vores klimaaftryk.

- Vi ser frem til et tæt samarbejde med kommunerne i de nye fora, hvor vi også bygger videre på eksisterende samarbejder, der har givet gode resultater fx inden for klimatilpasning.

- I regionerne er vi klar til at bringe vores viden og erfaringer i spil, så alle kommuner får udarbejdet ambitiøse, men også realistiske klimahandlingsplaner.

- Med Realdania og Concito som samarbejdspartnere har vi et stærkt udgangspunkt for at omsætte overordnede mål til lokal og regional handling, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres.

Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område.

Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Annonceret indhold

Nyeste