Livet her

Kirkegården klædes smukt på

Forberedelse: I årets sidste måneder bruges der masser af gran til pynt og afdækning

23. november 2018 kl. 13:00

SÆBY: Hvert år op til jul glæder personalet på Sæby Kirkegård sig til at udfolde deres kreative evner med at granpynte gravstederne.

- Tidligere blev gravene helt dækket af graner, primært for at beskytte planterne vinteren over. Den kultur har ændret sig. I dag handler det mere om, at granerne med dekorationer skal være til pynt og til glæde for de, der kommer for at besøge deres kære afdøde, fortæller kirkegårdsleder Peter Boel Beck.

På den tid af året, hvor farvestrålende blomster ikke kan udfolde sig, bliver de erstattet af flotte Nobilis- og Nordmanssgran, der sirligt bliver lagt i mønstre og som kronen på værket afsluttes med en dekoration.

Kirkegårdspersonalet udfordrer deres faglige kundskaber ved, at de hvert år udvikler og fornyer pyntningen og gerne søger at lave hvert gravsted så unikt som muligt.

- Heldigvis bliver vores arbejde med gravstederne påskønnet af mange, der overfor gartnerne giver udtryk for deres tilfredshed med resultatet af indsatsen. Mange af vores opgaver går ud på at fjerne ukrudt og visne blade, der ikke er så synlige for publikum som granpyntningen. Og det er en stor fornøjelse og tilfredsstillelse at få udført granpyntning og den helt rigtige dekoration til gravstederne, siger den dedikerede kirkegårdsmedhjælper Richard Andersen - som har 20 års erfaring på Sæby Kirkegård.

- Betjeningen og forståelsen for borgernes behov sætter vi altid i højsædet, hvilket bidrager til en god atmosfære selv i svære stunder, pointerer Peter Boel Beck.

Det er et stigende politisk krav om, at kirkegårdsdriften skal udføres bedst og billigt og et stadigt øget fokus på, at driften kan og skal optimeres/effektiviseres.

Driften af kirkegården er et fokusområde, hvor der i 2016 på Sæby Kirkegård skete besparelser og omlægninger. Peter Boel Beck forventer at, at de fremtidige ressourcer og midler til kirkegårdsdrift vil blive begrænset.

Sæby Kirkegård bruger årligt en del pyntegrønt. Hvert år bliver der indkøbt ni tons gran til 890 gravsteder og til udsmykninger. Arbejdet med granpyntning begynder i uge 43 og afsluttes normalt inden den første søndag i advent.

I foråret foretog Frederikshavn Kommune i samarbejde med kirkegården en udtynding af de høje træer langs åen, der udgjorde en risiko for besøgende på kirkegården. For at understøtte de mange flagermus’ ophold om sommeren, blev kun toppen skåret af to af træerne og i de tilbageværende stammer blev der skåret kiler ind hvor flagermusene kan finde ly.

Annonceret indhold

Nyeste