Borgmester Birgit Hansen var til stede ved åbningen af samkørsel 17. marts i år, som foregik i Østervrå. Arkivfoto: Peter Broen
Livet her

Kæmpe stigning i samkørsel i Frederikshavn Kommune

20. maj 2017 kl. 07:00

FREDERIKSHAVN: Fredag 17. marts 2017 blev det ambitiøse samkørsels-projekt NT+GoMore skudt i gang. Projektet omfatter blandt andet etablering af 13 samkørselsstoppesteder fordelt på de tre nordjyske kommuner Frederikshavn, Hjørring og Aalborg.

Projektet har vakt både dansk og international opsigt ikke mindst på grund af samarbejdskonstellationen mellem den kollektive trafikaktør og den private samkørselstjeneste GoMore:

- Vores nye strategi med overskriften "Øget mobilitet" har til formål at inddrage alle trafikaktører i trafikplanlægningen med henblik på at øge mobiliteten i Nordjylland. Det er den altoverskyggende vision bag NT+GoMore, og vi er meget tilfredse med allerede nu at kunne se nogle meget markante resultater, siger adm. direktør Jens Otto Størup fra NT.

De første tal viser, at antallet af passagerbookinger i de tre kommuner er steget med ikke mindre end 31 procent efter åbningen den 17. marts 2017 sammenlignet med samme periode sidste år. Størst er stigningen i Frederikshavn Kommune, hvor der er tale om mere end en fordobling:

- Vi har set en voldsom stigning i Frederikshavn Kommune, hvor antallet af kørsler er steget med 59 procent og antallet af passagerbookinger er steget med 109 procent. I Hjørring er de tilsvarende tal henholdsvis 33 og 36 procent, mens Aalborg er steget 18 procent på kørsler og 28 procent på passagerbookinger. Jeg er meget begejstret og tilfreds med de foreløbige resultater, forklarer stifter og direktør hos GoMore, Matias Møl Dalsgaard.

Han er ikke i tvivl om, at det er de nye stoppesteder og ikke mindst opmærksomheden omkring det nye samarbejde, der har ført til den markante stigning:

- Vi har set andre steder i Danmark, at der kan startes en positiv spiral. Jo flere kørsler, der udbydes, jo større er efterspørgslen. Jo større efterspørgsel, jo flere kørsler. Det vil vi sandsynligvis også se i Nordjylland i de kommende måneder, fortsætter han.

De 13 samkørselsstoppesteder er placeret strategisk i de tre kommuner, så forbindelse til den kollektive trafik bliver så god som mulig. Kongstanken er at forbedre mobiliteten ved at øge antallet af transportmuligheder for borgere bosiddende uden for Nordjyllands store byer:

- Skal man fra A til B i Nordjylland er samkørsel - set med vores øjne - således nu godt på vej til at blive et godt supplement til bus, tog og de øvrige private transporttilbud og -former, pointerer Jens Otto Størup, og han er ikke bange for, at samkørsel kommer til at udkonkurrere den kollektive trafik:

- Jeg er flere gange blevet spurgt, om ikke projektet vil kannibalisere på den kollektive trafik og gøre den mindre lønsom. Men nej, det er jeg bestemt ikke nervøs for. Tværtimod, når private og offentlige transporttilbud samarbejder, og viser at man faktisk godt kan komme fra A til B og hjem igen uden brug af privatbilen, så smitter det positivt af på både samkørsel, taxi, dele-biler, bus og tog. Det viser erfaringen fra andre europæiske lande. Vi ser ikke deleøkonomien og samkørselskulturen som en trussel, men som en trængsels- og miljøvenlig transportform, der på mange rejser vil blive kombineret med den kollektive trafik, fortsætter Jens Otto Størup.

På landsplan er antal kørsler og passagerbookinger steget med henholdsvis 27 og 21 procent i samme periode, og Jens Otto Størup siger supplerende, at tallene fra de nordjyske kommuner med al ønskelig tydelig viser, at det er i de tyndt befolkede områder, hvor den kollektive trafik også er mindst, at samkørsel giver mest mening. Det understreges ifølge Jens Otto Størup af den høje vækst i Frederikshavn Kommune, der ligger langt over landsgennemsnittet.

NT+GoMore har dog nydt stor opbakning fra alle de tre pilotkommuner, og Jens Otto Størup forventer, at flere kommuner vil følge trop, når projektet begynder at vise sit værd. Det gælder både i Nordjylland og i de øvrige regioner, som også følger projektet nøje.

Udover de fysiske stoppesteder omfatter NT+GoMore også en digital sammensmeltning, så brugere af den kollektive trafik nu kan søge tilgængelige GoMore-lift via flere af NTs digitale platforme. Til efteråret bliver samkørsel også en del af den populære digitale tjeneste Min Rejseplan i Nordjylland.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu