Den blå verden smelter sammen med den hvide, når Martec-studerende går i innovationscamp med studerende fra sygeplejeuddannelsen i Hjørring - afsættet er rehabilitering. Løsningerne af opgaverne vises frem på mandag. Arkivfoto
Livet her

Hvid og blå verden samles

Martec og sygeplejestuderende i fælles innovationscamp

25. oktober 2019 kl. 14:04

FREDERIKSHAVN: På mandag sætter to meget forskellige grupper af studerende hinanden stævne på MARTEC på Hånbækvej i Frederikshavn.

Det er to grupper som traditionelt set ikke er vant til at arbejde sammen, og på papiret arbejder de da også med meget forskellige fagligheder.

Innovationscamp er navnet på arrangementet, som samler 70 studerende fra henholdsvis sygeplejeuddannelsen på University College Nordjylland i Hjørring og maskinmesteruddannelsen fra MARTEC.

Formålet med at bringe disse to grupper i samspil er, at de ud fra innovative processer, skal arbejde med konkrete idéer fra den kliniske verden.

For dermed at komme frem til håndgribelige løsninger på aktuelle problemer i sundhedssektoren, som i sidste ende er til glæde for patienten.

- Vi har at gøre med to meget forskellige uddannelser, og de studerende bliver virkelig udfordret på deres egen faglighed.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at maskinmesterstudiet på MARTEC er domineret af mandlige studerende. Og selvom vi ser lidt flere kvindelige maskinmesterstuderende, vil vi rigtig gerne vise omverden, hvad maskinmesteren også kan.

- Det handler ikke kun om olie og store maskiner, men lige så meget om samarbejde, strategi, ledelse og ikke mindst de bløde værdier, fortæller uddannelseschef på maskinmesteruddannelsen, Jan Jacobsen.

Sidst på dagen skal grupperne præsentere deres resultater for et panel, som består af repræsentanter fra det regionale erhvervsliv, videns institutioner og ikke mindst sundhedsvæsnet.

Findes der produktionspotentialer i de studerendes løsningsforslag, er der en reel mulighed for, at disse kan realiseres og bringes i anvendelse.

Et andet mål med dagen er, at de studerende opnår innovationskompetencer gennem et tværfagligt forløb, og at de selvstændigt kan påtage sig ansvar for udvikling af professionsrelevant teknologi i et tværfagligt samarbejde.

Derudover får de studerende inspiration til at blive iværksætter og det at bidrage med innovation i et erhvervsperspektiv.

På dagen vil de studerende arbejde med forskellige cases med et samlet udgangspunkt i rehabilitering.

De studerende skal arbejde med tre udfordringer, som alle skal løses ud fra devisen, at patienten skal gøres så selvhjulpen som muligt.

Mobilitet er en af udfordringerne. Her skal grupperne udvikle forslag til løsninger, der afhjælper problemerne ved sengeliggende patienter på en måde, så sikkerheden er i top samtidig med, at behovet for mobilisering af sengeliggende patienter/borgere opfyldes på en let tilgængelig måde for både patienter/borgere og medarbejdere.

Den Rette Medicin Til Den Rette Tid og Mundhygiejne er en anden af udfordringerne. Her skal de studerende afklare hvordan de får patienterne til at tage den rette medicin til den rette tid?

De studerende skal arbejde med løsninger, der kan sikre, at patienten/borgeren får det rigtige lægemiddel, på det rigtige tidspunkt, i den rigtige dosis og på den rigtige måde.

Endelig er Mundhygiejne den sidste af udfordringerne. Her skal grupperne udvikle forslag til, hvordan man kan styrke mundhygiejnen for patienter og borgere med fokus på det forebyggende og på, at sygeplejen udfører deres opgave, så fagligheden er i top samtidig med, at der bruges så få ressourcer som muligt.

Kl. 9 går arbejdet i gang og 16.30 præsenterer grupperne deres idéer over for dommerpanelet , der består af Charlotte Fuglsang, sygeplejefaglig direktør Region Nordjylland, Jytte Thøgersen, centerchef Frederikshavn Kommune, Sidsel Schmidt Andersen, virksomhedskonsulent Erhvervshus Nord, Flemming Eriksen, LiftUp og Anni Stavnskær Pedersen, UCN Innovation.

Efter forevisningen er der kl. 18 middag, hvor vinderne kåres.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu