Behandlingen i sygeplejeklinikken er et tilbud der kan fravælges, understreger Hanne Andersen, der er formand for Ældrerådet.
Livet her

Hvem skal nu betale

Ældreråd synes om sygeplejeklinikker, men advarer mod, at de ældre selv skal betale kørselsomkostningerne

04. september 2019 kl. 10:04

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune har en intention om, at alle borgere skal have adgang til sygeplejeklinik. Der er allerede etableret sygeplejeklinikker flere steder i kommunen, hvor borgeren har let adgang til sygepleje i nærmiljøet og optimal udnyttelse af sygeplejerskernes tid.

Kommunens ældreråd deler den intention, men i forbindelse med en konkret oprettelse af sygeplejeklinik på Dybvad Ældrecenter understreger Ældrerådet, at behandling i en sygeplejeklinikken vil medføre en øget udgift til transport for den ældre.

- Derfor foreslår vi, at den ældre ved visitering til sårbehandling gøres opmærksom på en eventuel egenbetaling til kørsel, og at behandlingen i sygeplejeklinikken er et tilbud der kan fravælges, understreger Hanne Andersen, der er formand for Ældrerådet.

Med andre ord. Den der skal behandles skal have mulighed for at vælge at blive behandlet i et lægehus, hvor der er tilskud til transportudgiften.

Etableringen af en sygeplejeklinik i Dybvad vil have stor betydning for sygeplejegruppen.

For medarbejderne betyder det et bedre arbejdsmiljø, da klinikken indrettes med hævesænkebord og hæve-sænkbart leje, så de bedste arbejdsstillinger opnås.

Den umiddelbare besparelse ligger i mindre forbrugt tid på landevejen samt færre kørte kilometer.

Annonceret indhold

Nyeste