Det er det lykkedes at give flere patienter hurtig udredning og vished om deres sygdom. Foto: Region Nordjylland
Livet her

Hurtig udredning trods pandemi

30. november 2020 kl. 08:00

KOMMUNEN: Trods corona-epidemien præsterer Aalborg Universitetshospital særdeles gode resultater på kræftpakkeforløb.

Det er det tilrettelagte forløb af undersøgelser og behandling, som sikrer patienten hurtig vished om sin diagnose.

- Vi var bekymrede for, at patienter, som ikke var ramt af corona-virus, skulle udeblive, men jeg må konstatere, at antallet af kræftpakkeforløb har været uændret, og det understreger bare, hvilken præstation det her er.

- Vi har været i stand til på samme tid at omstille vores beredskab til corona-epidemien og fastholde og gennemføre undersøgelse og behandling af kræftpatienter, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Det er samtlige afdelinger, som udreder og behandler kræft, der har bidraget til den positive udvikling.

I starten af coronakrisen var der et mindre fald i henvisninger fra de praktiserende læger til udredning for kræft, men generelt ligger antallet af henvisninger i 2020 på niveau med 2019.

Så patienterne er mødt frem – måske med en mindre forsinkelse.

Oktober-tallet omfatter 240 kræftpakkeforløb i alt i Region Nordjylland, hvoraf Aalborg Universitetshospital tegner sig for de 229.

De resterende pakkeforløb er gennemført på Regionshospital Nordjylland.

- For patienterne er det helt afgørende, at der sættes ind med udredning og behandling i rette tid, når vi taler om kræft, og desuden er de fine resultater for oktober et udtryk for, at vi tager patienternes tid alvorligt.

- Det er ikke rart at gå og vente på svar, hvis der er mistanke om alvorlig sygdom, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Annonceret indhold

Nyeste