Vi ved vores køretøjer fylder på vejene og løse skud forstyrrer freden, men jeg håber på alles forståelse, siger oberstløjtnant Jan Johansen.
Livet her

Hjemmeværnsøvelse næste weekend

E45 ved flådestationen lukkes i nordgående retning i flere perioder

26. september 2019 kl. 14:01

KOMMUNEN: Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er klar til øvelse, der rækker ud over det mest af Vendsyssel,

Øvelsen skydes i gang fredag 27. september og fortsætter frem til og med søndag.

Det er dele af Frederikshavn, Sæby, Sindal og Hjørring, der vil kunne registrere de mange hjemmeværnsfolk i aktivitet, det Maritime Operations Center, Radioområde Rishøj og Sindal Lufthavn.

Øvelsen er en del af en større øvelse ved Landsdelsregion Vest, hvor der gennemføres tilsvarende øvelser i hele Jylland og på Fyn.

Under øvelsen arbejdes der med 2 scenarier – dels et fredsscenarie som den dagligdag vi oplever i dag – dels et krigsscenarie, hvor allierede deployerer styrker i Europa og der kan forekomme krigshandlinger på dansk jord.

- Det er vigtigt, at Hjemmeværnet og hjemmeværnssoldaterne kan agere i begge scenarier. I dag er der ikke en direkte trussel mod dansk territorium, men Danmark vil i en situation med stigende spændinger i Europa, kunne komme ud for, at tage imod allierede styrker. I en sådan situation kan det ikke udelukkes, at der vil kunne opstå konfrontationer på dansk jord, siger Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johansen.

Hjemmeværnet er pålagt at yder støtte til enheder, der opholder sig i Danmark.

Den støtte kan bestå i bevogtning af materiel, midlertidige lejre eller faciliteter de udenlandske enheder måtte anvende.

Søndag formiddag øves evakuering af borgerne i Store Ørtoft, hvor hjemmeværnssoldater vil gå fra dør til dør for at evakuere borgerne.

- Det er frivilligt for borgerne i Store Ørtoft at deltage, men vi håber at flest mulig vil være med.

- Dels giver det mine soldater muligheden for at øve et realistisk scenarie, dels giver det borgerne en anderledes søndag formiddag. Vi har delt flyers ud i byen, så alle er forberedt på, at der ringes på døren, fortæller Jan Johansen.

Øvelsesaktiviteterne betyder bl.a. også at trafikken på E45 i nordgående retning vil være omlagt på strækningen ved Flådestation Frederikshavn i perioden 27-29. september.

- Vi ved vores køretøjer fylder på vejene og løse skud forstyrrer freden, men jeg håber på alles forståelse, siger oberstløjtnant Jan Johansen.

Annonceret indhold

Nyeste