I disse dage udføres den sidste finish på fjernvarmeprojektet i Kilden, hvor interessen har været overvældende.
Livet her

Her hitter fjernvarme: Tilslutning er næsten tredoblet

09. marts 2023 kl. 16:00

Der er varme i alle fjernvarmeradiatorer i Kilden, og i disse dage lægger entreprenøren Vennelyst sidste hånd på værket med bl.a. retablering af græsrabatter. 

Hele projektet med fjernvarme til Kilden tog fart for to år siden, da der blev opnået den tilstrækkelige tilslutning på 90 husstande. Det er sådan, at nye fjernvarmeområder skal kunne hvile i sig selv uden at påføre de øvrige forbrugere ekstraudgifter. Med 90 nye kunder var der basis for at sætte skovlen i jorden.

Så kom krigen i Ukraine og gasprisens himmelflugt, og så kan det ellers være, at interessen for fjernvarme i Kilden eksploderede. I anlægsperioden kom der mange nye fjernvarmekunder, således at antallet af tilslutninger i Kilden nu er nået helt op på 231.

De mange ekstra tilslutninger har forlænget anlægsperioden en smule, så halvandet år blev til to år, men det er stadig hurtigere end man kunne forvente med så mange tilslutninger.

Sporene efter gravearbejdet er fjernet, og der er sået nyt græs i rabatterne.

Arbejder har været tilrettelagt sådan, at man har kunnet åbne for varmen gade for gade hen over efteråret. En teknisk gennemgang i forrige uge afslørede meget få ting, der skulle udbedres, så nu er det bare at skrue op for radiatoren og vente på at græsset i rabatterne spirer.

- Anlægsarbejdet i Kilden er gået over al forventning, og vi glæder os naturligvis over det store antal tilslutninger, siger projektleder Claus Flensted Andersen, Forsyningen. Han føjer til, at selv om der ikke umiddelbart forestår tilslutning af nye områder med eksisterende bebyggelse, så venter der mange opgaver forude for fjernvarmen.

- Vi skal have renoveret en del ældre ledninger i byen, bl.a. Borupsvej, en del af Elius Andersens Vej og den østlige del af Vestergade. Og så er der et par nye udstykninger nord for byen og ved Brønderslevvej, som skal have fjernvarme, siger Claus Flensted Andersen og fortsætter:

- Succesen i Kilden har også givet os en ny opgave. Vi skal have etableret en ny ringledning fra Vendsysselvej til centralen på Ærøvej, som er blevet nødvendig for at opnå en mere økonomisk drift i Midtbyen og Sydbyen. Ringledningen vil blive dimensioneret, så den er klar til eventuelt at modtage overskudsvarme fra et kommende datacenter i Sæby. Endelig skal der etableres nye ledninger mellem affaldsværket, centralen på Vendsysselvej og centralen på Niels Juels Vej. Der er nok at tage fat på.

De to oplagspladser for jord, sand og grus langs Brønderslevvej er nu ryddet.
Annonceret indhold

Nyeste