Mogens Blæhr er initiativtager til at få etableret en række faciliteter på Strandpark Sæby Nordstrand, som han nu beder Frederikshavn Kommune tage stilling til. Foto: Tommy Thomsen
Livet her

Fremtidens strand i Sæby: Mogens Blæhr er på sagen

Mogens Blæhr arbejder sammen med en gruppe af ildsjæle for den fremtidige udvikling af stranden i Sæby. Der er sket meget, og der er flere ønsker til fremtidige projekter på tegnebordet

23. februar 2021 kl. 14:19

SÆBY: Nu skal alle de flotte planer føres ud i konkrete handlinger.

Mogens Blæhr har nærstuderet ”Masterplan Sæby”, ”Anbefalinger Ej Blåt til pynt” og ”Masterplan for fremtidens strande” og mener nu, at tiden er inde til at sætte turbo på nogle af de mange tanker, som planerne baner vejen for.

Ved overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse begynder mange at hellige sig mere tid på deres fritidsinteresser og børnebørnene.

Da tidligere psykolog Mogens Blæhr lod sig pensionere, begyndte han på noget helt nyt. Det var i 2016, hvor Masterplan Sæby så dagens lys, at Mogens så hvilke mange potentialer Sæby har for at udvikle sig til at blive en endnu mere spændene by at bo og leve i.

Beachvolley banen ved Sæby Søbad tænkes udbygget med flere aktivitetsmuligheder for børn og unge. Foto: Tommy Thomsen

Med udgangspunkt i stranden og bagvedliggende arealer nord for Sæby Havn, begyndte han sammen med et lille netværk af ildsjæle at skitsere, hvilke faciliteter der kunne etableres i området.

For at inddrage alle potentielle interessenter inviterede Mogens dem til kaffemøde for én til én at delagtiggøre og høre deres meninger om hans mange tanker for specielt Sæby Nordstrands fremtid.

Efter at have indtaget flere spande kaffe med borgmester, kommunaldirektør, politikere, virksomheds- og institutionsledere, foreningsrepræsentanter, grundejere m.fl., har Mogens Blæhr nu fået udarbejdet sin egen Masterplan for udvikling af ”Strandpark Sæby Nordstrand”, hvor de overordnede temaer er natur – kultur – aktivitet.

For ikke at skulle ud at opfinde ”den dybe tallerken” igen har han været på inspirationsbesøg i Sverige og flere steder i Danmark og har her fået et billede af, hvad der med en vis sandsynlighed for succes kan overføres til Sæbyforhold.

Ansøgning

Mogens Blæhr har den 13. februar sendt en ansøgning til Frederikshavn Kommunes Tekniske Udvalg, hvor han redegør for den overordnede planlægning og kommunens visioner for området samt en status over, hvilke faciliteter der er blevet etableret og sidst, men ikke mindst ønsker Mogens at udvalget tager stilling til, om de fremtidige opgaver skal løses som partnerskab eller som samskabelse* i den videre proces og endeligt en økonomisk håndsrækning på 62.500 kroner til dækning af omkostninger til en fundraiser.

Status over projekter

Der er indtil nu blevet etableret flere projekter, som badebroen, der er blevet opført i samarbejde med Sæby Søbads Venner med støtte fra Roblon Fonden.

I juni 2019 blev badebroen opført af Nicolaj og Jan fra NBC Marine. Foto: Tommy Thomsen

I samarbejde med lokale skoler, institutioner og naturvejleder er der blevet oprettet ”Grejbank Sæby”, placeret i Søbadets centerbygning. Grejet her er målrettet kystnære aktiviteter. Det er tanken at udvide grejsamlingen til også at omfatte skovrettede aktiviteter, der kan tages med til de bynære skove der omkranser Sæby.

I samråd med Sæby Fritids- og Ungdomsklub og kommunens fritidskonsulent er det planen at udvikle beachvolley banerne med flere aktivitetsmuligheder til børn og unge.

Fremtidige ønsker

Tilbage i 2016 fremsatte brugerne af Strandpromenaden / stranden ønsker om, at toiletbygningen på Haulundsvej blev erstattet / udbygget i stil med servicebygningen i Nellemanns Have.

Når bygningen er opført vil den i lighed med andre kunne indgå som støttepunkt for Kløverstierne.

For et par år siden havde en fond givet tilsagn om et tilskud på 350.000 kroner til toiletprojektet, men Frederikshavn Kommune var på det tidspunkt desværre ikke klar til at gennemføre projektet, beklager Mogens Blæhr.

Han fremhæver, at det er vigtigt i forhandlingerne med fonde og andre investorer, at kommunen er synlige og medskabende i processen.

Der ønskes bedre og mere nutidige faciliteter for de tissetrængende, der opholder sig på de grønne arealer på Haulundsvej og ved stranden. Foto: Tommy Thomsen

Adgangsforholdene for handicappede ønskes forbedret i form af ramper med kørefast belægning.

På stranden ønskes en fornyelse og øget kapacitet i affaldssystemerne.

Nogle af høfderne kunne opgraderes med etablering af en plan overflade så lystfiskerne kunne gå ud og smide snøren i vandet fra enden af høfderne.

Gruppen bag Strandpark Sæby Nordstrand ønsker at få udskiftet den nuværende toiletbygning med en af samme type som den der findes i Nellemanns Have. Foto: Tommy Thomsen

Af større projekter ser vi gerne, at Strandpromenaden bliver gjort bredere og forlænget til Svalereden Camping og der sættes fokus på de grønne områder langs Sæby Ås forløb gennem skoven til kysten, slutter Mogens Blæhr.

*I et partnerskab er begge parter ligeligt ansvarlige for at nå til enighed om formålet med og organiseringen af samarbejdet. Ved samskabelse kobles organisationers og enkeltpersoners viden og ressourcer med det formål at skabe nye løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemer.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu