Fremover skal affald sorteres i 10 fraktioner. I Frederikshavn Kommune sker skiftet til nytår. Genrefoto
Livet her

Fra nytår skal affaldet sorteres i 10 typer

Den nuværende affaldsordning i Frederikshavn Kommune vil fortsætte til og med 2022. Fra 2023 skal husholdningsaffaldet sorteres i 10 affaldstyper

21. juni 2022 kl. 14:27

Til nytår er det ikke blot året, som skifter til et nyt.

Også måden, hvorpå borgerne i Frederikshavn Kommune skal sortere deres affald på, bliver ny.

Det gør den som sådan i hele landet, for det er politisk bestemt, at affald fremover skal sorteres i 10 fraktioner, som det hedder.

Men bare rolig - det kan med det samme slås fast, at det ikke nødvendigvis bliver noget med 10 forskellige skraldespande inden døre, og udenfor bliver der kun to beholdere.

Baggrunden er, at affaldsindsamling skal være klimaneutral inden 2030 og at mere affald skal genanvendes.

Det er byrådet, som har beslutningskompetencen i forhold til renovation her i kommunen, og de har lagt sig fast på en løsning, hvor husstande får to beholdere samt en miljøkasse, som affaldet altså fra 1. januar skal sorteres i.

- De 10 affaldstyper, som alle borgere skal sortere deres affald i, er; plast, madaffald, restaffald, papir, pap, mad- og drikkekartoner, metal, glas, farligt affald og tekstilaffald. Dog venter vi lidt med tekstilaffaldet (som altså er regulært affald, og ikke fx genbrugstøj, red.), da vi er på jagt efter en god løsning på genanvendelse af dette, forklarer sekretariatsleder Lena Møller Christiansen.

Begge beholdere bliver todelte, og den ene beholder bliver, som det er for husstande i dag, til madaffald og restaffald mens den anden tager sig af pap og papir i den ene side og metal, plast og drikkekartoner i den anden.

Miljøkassen, der også udleveres af Forsyningen, og tømmes efter behov, er designet til farligt affald, fx kemikalierester, spraydåser, batterier m.m.

- Så man behøver ”kun” at sortere fire slags i hjemmet, inden det ryger i beholderen. Så bliver det derefter sorteret yderligere hos firmaer, som skal aftage vores affald, siger Lena Møller Christiansen.

Glas skal man smide ud som hidtil, nemlig i de i forvejen opstillede glaskuber, der findes forskellige steder i kommunen eller på genbrugspladsen.

27.200 nye beholdere

De nye beholdere kommer ud til borgerne fra oktober og til midt december.

Her ankommer også en sorteringsvejledning, og der holdes tillige informationsmøder i hele kommunen i uge 37 og 38, hvor alle kan se de nye beholdere og høre mere.

Yderligere får alle berørte et brev i e-Boks fra midt i august, hvor der informeres om, hvad der kommer til at ske.

Hvordan forventer I, at borgerne tager imod de nye tiltag?

- En ekstra beholder udenfor er nok det mindste problem. Det er måske lidt værre med den indendørs sortering - især hvis man ikke har så meget plads. Men er der plads under køkkenvasken, findes der mange fine modeller af sorterings-spande i diverse byggemarkeder. Og ”tørt affald” som pap og papir kan jo også være i en pose eller papkasse et andet sted end lige i køkkenet, siger Lena Møller Christiansen.

Der er flere nye skraldebiler på vej til Frederikshavn Kommune. Foto: Forsyningen

Poser bliver fremover kun til restaffald og madaffald - ligesom i dag. De resterende nye typer tømmes løst/direkte i beholderen.

Og hvordan med prisen?

- Der kommer 23.000 nye beholdere ud til kommunens husstande, og dertil 4.200 til sommerhusene. Det giver jo flere beholdere, som skal tømmes, hvilket giver behov for flere skraldebiler. Der er flere nye biler på vej, og endelig får vi også behov for flere skraldemænd. Dertil skal vi faktisk betale en del for at komme af med de nye typer plast og mad-/drikkekartoner. Det betyder, at prisen kommer til at stige lidt, forklarer Lena Møller Christiansen.

Den løsning som standardhuse anvender i skrivende stund koster godt 2.800 kroner om året. Den nye bliver estimeret til at koste 3.440 kroner - men det beløb er forbundet med en lille usikkerhed.

Men holder det stik, er det altså en prisstigning på cirka 650 kroner om året.

For sommerhuse kommer prisen til at stige mellem 600 og 800 kroner om året alt efter, hvor ofte der skal tømmes.

For dem som bor til leje i etageejendomme, kommer der nok også en mindre prisstigning, men her er det op til udlejer at finde en model, for eksempel med minicontainere i en gård eller lignende.

- Vi vil tage kontakt til de enkelte udlejere, så det sikres, at ejendommene tilmeldes alle affaldstyper med tilstrækkelig kapacitet, oplyser Forsyningen.

Hvad sker der så med alt det sorterede affald?

- Vi stiller som et krav, at der sker mindst 60 procent genanvendelse af affaldstyper som fx plast og mad- og drikkekartoner. Det er meget vigtigt for os, at der er gennemsigtighed i de eksterne aktørers måde at genanvende på. Vi vil vide præcis, hvad der sker med affaldet. Det skal ikke være sådan, at der lige pludselig dukker plastaffald fra Frederikshavn op på en strand i Malaysia. Og det affald, som ikke kan genanvendes, bliver brændt og bliver så på den måde til energi og varme, runder Lena Møller Christiansen af.

Andre læser også

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu