Der er ekstraordinær stor rabat på 22.000 kr. til husejere, der vælger at få tilsluttet fjernvarmen
Livet her

Forsyningen fyrer op under grøn omstilling

Der er ekstraordinær stor rabat på 22.000 kr. til husejere, der vælger at få tilsluttet fjernvarmen

06. februar 2021 kl. 13:00

KOMMUNEN: I forbindelse med regeringens klimaaftale vil Frederikshavn Varme arbejde på at udbrede fjernvarmen til Kilden.

For at fremme den grønne omstilling ønsker regeringen blandt andet at udfase olie- og gasfyr, og der er indført puljer, der giver mulighed for tilskud til individuelle varmepumper.

Holder man fjernvarmen og varmepumpen op imod hinanden på bæredygtighedsparameteret, klarer de sig lige godt.

Det er dog væsentligt at tage med i betragtningen, at der med en varmepumpe i boligen vil være både større og flere omkostninger og langt mere vedligehold.

Vælger husejerne at blive koblet til fjernvarmen, vil de have minimalt vedligehold af anlægget, og de vil blive koblet på et fælles ledningsnet, hvilket betyder færre løbende omkostninger.

Derudover kræver anlægget ikke meget plads i modsætning til varmepumpen.

Med varmepumpen kan der være støjgener fra de ventilatorer, der ofte stilles udendørs.

Disse støjgener vil man ikke opleve med fjernvarmen.

Det er dog også værd at tage med i overvejelserne, at varmepumpen med tiden bliver slidt og kræver udskiftning.

Det kommer ikke til at ske for fjernvarmekilden, og på den måde er fjernvarmen også på sigt en mere sikker løsning.

Erik Kyed Trolle, der er formand for bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S, mener at fjernvarmen også vil have gode vilkår i Kilden.

- De beregninger rådgiverne har udarbejdet for projektet om at udbrede fjernvarme i Kilden viser, at projektet er bæredygtigt i forhold til den grønne omstilling.

- Vi vil skubbe på med den grønne omstilling og gøre nogle helt ekstraordinære tiltag, pointerer Erik Kyed Trolle og fortsætter: - ”Derfor skal vi handle nu, og Frederikshavn Varme vil i 2021 give en stor rabat på tilslutningen til de beboere i Kilden, der vælger fjernvarme.

Med tilslutningsrabatten håber formanden at skabe så stor interesse for fjernvarme i Kilden, at myndigheden kan godkende et kommende projektforslag om at få udlagt Kilden som et fjernvarmeområde.

- Da vi i 2018 arbejdede på at få fjernvarme til Kilden, mødte vi stor opbakning og interesse for projektet blandt flere af husejerne i området, og vi fik 79 ud af de nødvendige 123 tilmeldinger, fortæller Erik Kyed Trolle.

Normalprisen for at blive sluttet til fjernvarmenettet er 27.500 kr. inkl. moms, og i 2021 vil rabatten for nye tilslutninger udgøre 22.000 kr.

Der er endvidere mulighed for at opnå yderligere rabat og håndværkerfradrag, hvilket er nævnt i det materiale, som Frederikshavn Varme snarest uddeler til grundejerne i Kilden.

Da projektet skal behandles og godkendes hos myndigheden, er det vigtigt, at Frederikshavn Varme modtager tilkendegivelser fra grundejerne i Kilden senest 31. marts 2021.

Opnår selskabet ikke tilstrækkelige tilmeldinger, kan projektet i Kilden ikke realiseres i denne omgang.

Men tilbudet gælder ikke alene Kildeområdet - men derimod alle i Frederikshavn Varmes forsyningsområde.

- Vi skal ikke forskelsbehandle, og derfor gælder den nye rabat selvfølgelig også for de, der bor i vores eksisterende forsyningsområde, forklarer Erik Kyed Trolle, der i øvrigt har denne opfordring til de godt og vel 600 husejere i Frederikshavn by, der stadig har oliefyr.

- Vi må alle gøre en ekstra indsats for at leve op til klimamålene – både de nationale, men også de lokale, hvor Frederikshavn er klimakommune. Jeg håber derfor, at I vil tage imod tilbuddet og udskifte fyret med den meget billigere og miljørigtige fjernvarme, afslutter formanden.

Husejere med oliefyr, som i løbet af december 2020 har underskrevet tilslutningsaftale er blevet kontaktet og har i stedet fået tilbuddet om den meget større rabat i 2021.

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu