Havvindmøller kan være på vej i et område sydøst for Skagen
Livet her

Flere havvindmøller på vej i Kattegat

29. juni 2022 kl. 14:50

FREDERIKSHAVN: Byrådet har knap nok nikket ja til, at der kan sættes fem havvindmøller op ud for Hirsholmene, fire kilometer fra Frederikshavn, før der er dumpet en ny ansøgning ind hos Energistyrelsen om endnu en havmøllepark ud for kysten i Frederikshavn Kommune.

Denne gang en væsentlig større en af slagsen, nemlig op mod 40 havvindmøller med en højde på mellem 180 og 270 meter, og med en samlet effekt på op mod 500 MW i et område længere nordpå, sydøst for Skagen.

Det er igen den danske virksomhed European Energy, som også står bag Frederikshavn Havmøllepark, der søger Energistyrelsen om lov til at starte en forundersøgelse af muligheden for at etablere havvindmølleparken. Det er staten, der er myndighed på havmølleparker, og derfor vil Frederikshavn kommune blot være høringspart, ligesom det var tilfældet med de fem havvindmøller ved Hirsholmene.

European Energy (EE) skriver i ansøgningen, at en havmøllepark ud for kommunens kyst ville kunne udgøre et væsentligt fundament i en grøn strategi og vil samtidig kunne tilføre kommunen økonomisk aktivitet og arbejdspladser.

Det private firma bruger den såkaldte åben-dør lovning, hvor regeringen har gjort det muligt for virksomheder af egen drift at finde mulige egnede områder til havs og søge om tilladelse til at starte forundersøgelser for havvindmøller i de områder. Betingelsen er, at området skal ligge inden en grænse på 15 kilometer fra kysten.

I dette tilfælde er der tale om et område på i alt 52 kvadratkilometer, som er udpeget som såkaldt brutto-område, der skal undersøges. Det nærmeste punkt ligger her fire kilometer fra kysten. Kabelføringen kommer ifølge ansøgningen til at gå ind til Bratten Strand.

Forundersøgelserne vil bl.a. omfatte geotekniske undersøgelser af bundforhold og påvirkning af det omgivende miljø - natur og dyreliv, samt rekreative værdier. Der vil også være stor fokus på skibstrafikken, da området ligger tæt på den den eksisterende skibsrute (rute C) gennem Kattegat og Skagerak.

Virksomheden har endnu ikke været i dialog med Frederikshavn Kommune om planerne, men forventer en positiv kontakt, som det har været tilfældet med planerne for Frederikshavn Havmøllepark.

Havvindmølleparken vil bl.a. kunne levere store mængder grøn strøm til planerne om produktion af flydende grøn brændstof (power to X), som der arbejdes med både i Frederikshavn og på Hirtshals Havn.FREDERIKSHAVN: Byrådet har knap nok nikket ja til, at der kan sættes fem havvindmøller op ud for Hirsholmene, fire kilometer fra Frederikshavn, før der er dumpet en ny ansøgning ind hos Energistyrelsen om endnu en havmøllepark ud for kysten i Frederikshavn Kommune.

Denne gang en væsentlig større en af slagsen, nemlig op mod 40 havvindmøller med en højde på mellem 180 og 270 meter, og med en samlet effekt på op mod 500 MW i et område længere nordpå, sydøst for Skagen.

Det er igen den danske virksomhed European Energy, som også står bag Frederikshavn Havmøllepark, der søger Energistyrelsen om lov til at starte en forundersøgelse af muligheden for at etablere havvindmølleparken. Det er staten, der er myndighed på havmølleparker, og derfor vil Frederikshavn kommune blot være høringspart, ligesom det var tilfældet med de fem havvindmøller ved Hirsholmene.

European Energy (EE) skriver i ansøgningen, at en havmøllepark ud for kommunens kyst ville kunne udgøre et væsentligt fundament i en grøn strategi og vil samtidig kunne tilføre kommunen økonomisk aktivitet og arbejdspladser.

Det private firma bruger den såkaldte åben-dør lovning, hvor regeringen har gjort det muligt for virksomheder af egen drift at finde mulige egnede områder til havs og søge om tilladelse til at starte forundersøgelser for havvindmøller i de områder. Betingelsen er, at området skal ligge inden en grænse på 15 kilometer fra kysten.

I dette tilfælde er der tale om et område på i alt 52 kvadratkilometer, som er udpeget som såkaldt brutto-område, der skal undersøges. Det nærmeste punkt ligger her fire kilometer fra kysten. Kabelføringen kommer ifølge ansøgningen til at gå ind til Bratten Strand.

Forundersøgelserne vil bl.a. omfatte geotekniske undersøgelser af bundforhold og påvirkning af det omgivende miljø - natur og dyreliv, samt rekreative værdier. Der vil også være stor fokus på skibstrafikken, da området ligger tæt på den den eksisterende skibsrute (rute C) gennem Kattegat og Skagerak.

Virksomheden har endnu ikke været i dialog med Frederikshavn Kommune om planerne, men forventer en positiv kontakt, som det har været tilfældet med planerne for Frederikshavn Havmøllepark.

Havvindmølleparken vil bl.a. kunne levere store mængder grøn strøm til planerne om produktion af flydende grøn brændstof (power to X), som der arbejdes med både i Frederikshavn og på Hirtshals Havn.

Nyeste