En stor rammebevilling fra staten på ca. 27 millioner kroner gør det nu muligt for Frederikshavn Kommune at gennemføre et projekt, der vil åbne for, at fisk og andre organismer i Sæby Å frit kan passere Sæby Vandmølle. Arkivfoto
Livet her

Får 27 millioner til at åbne passage ved Sæby Vandmølle

Frederikshavn Kommune har fået tilsagn fra staten om cirka 27 millioner kronertil at gennemføre et projekt, der vil medføre, at fisk og andre organismer i Sæby Å frit kan passere Sæby Vandmølle

25. november 2021 kl. 11:12

En stor rammebevilling fra staten på ca. 27 millioner kroner gør det nu muligt for Frederikshavn Kommune at gennemføre et projekt, der vil åbne for, at fisk og andre organismer i Sæby Å frit kan passere Sæby Vandmølle.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Frederikshavn Kommune har tidligere fået afslag på ansøgninger til projektet, men denne gang imødekommer staten ansøgningen med det største beløb, der er bevilliget i ansøgningsrunden i 2021, og det glæder Karsten Thomsen (S), formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune:

- Det er en stor glæde, at staten nu bevilliger så stort et beløb til et kostbart projekt, som betyder meget for mange lokale, men også for vores turister. Vi vil gerne give fiskene fri passage ved vandmøllen. Samtidigt vi ønsker at bevare de kulturhistoriske værdier, så kommende generationer fortsat kan se, hvordan man i gamle dage udnyttede vandkraften, udtaler han.

Vandløbsstryg

Projektet, som staten nu har bevilliget 27 mio. kr. til at gennemføre inden for tre år, består i hovedtræk af at fjerne en del af stemmeværket ved Sæby Vandmølle og lave et vandløbsstryg, som leder størstedelen af vandet forbi det resterende stemmeværk og møllesø.

Vandløbsstryget skal etableres, så det er langt nok til at udjævne faldet i vandløbet, og der skal laves foranstaltninger, der sikrer, at omkringliggende bygning ikke får sætningsskader, når vandstanden i åen bliver en smule lavere oven for vandmøllen.

- Kommunen har tidligere lavet en forundersøgelse med projektering af en løsning for, hvordan passagen kan etableres. I denne proces vi været i dialog med bl.a. lodsejere, lystfiskerforeninger og andre relevante interessenter. Denne dialog vil vi fortsætte, så vi får skabt den bedst mulige løsning for alle parter, siger Karsten Thomsen.

Thomsen (S), formand for Teknisk Udvalg i Frederikshavn Kommune.

Næste skridt i processen er, at kommunen afslutter yderligere undersøgelser i området ved Sæby Mølle og laver detailprojektering.

I denne forbindelse vil alle interessenter blive hørt igen og få mulighed for at bidrage med input. Herefter fremskaffer kommunen de nødvendige myndighedstilladelser, og når alle tilladelser til projektet er på plads, går arbejdet med at gennemføre projektet rent fysisk i gang.

Bedre levevilkår i vandløbene

I fremtiden vil fisk og andre organismer i Sæby Å frit kunne passere Sæby Vandmølle.

Når projektet er gennemført, vil det åbne for ca. 100 km vandløb opstrøms vandmøllen. Kommunen har tidligere gennemført andre projekter til gavn for livet i vandløbene – bl.a. et stort projekt med genslyngning af Sæby Å ved det tidligere Sæbygård Dambrug.

Fri passage ved Mariendal Mølle

Ud over bevillingen til projektet ved Sæby Vandmølle har staten givet tilsagn om knap 6,5 mio. kr. til at gennemføre et projekt, der skal åbne for, at fisk og andet dyreliv i Elling Å frit kan passere Mariendal Mølle.

En forundersøgelse viser, hvordan passagen kan etableres, og der har været en dialog med relevante interessenter.

Forundersøgelsen beskriver det projekt, som kommunen vurderer, bedst tilgodeser alle interesser og løser passageproblemet. Arbejdet med at fremskaffe de nødvendige myndighedstilladelser er sat i gang, og alle interessenter vil i denne forbindelse blive hørt igen.

Arbejdet med at gennemføre projektet rent fysisk går i gang, når alle tilladelser til projektet er på plads.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu