Overordnet set er vi under pres med reducerede kvoter, øget produktionskapacitet i Østersøen og Norge samt et Brexit, vi ikke ved hvordan udvikler sig,” siger bestyrelsesformand i FF Koncernen, Jens Borup.
Foto: Michael Fonseca Egelund
Livet her

Endnu et udfordrende år for FF Skagen

30. juni 2020 kl. 15:29
Overordnet set er vi under pres med reducerede kvoter, øget produktionskapacitet i Østersøen og Norge samt et Brexit, vi ikke ved hvordan udvikler sig,” siger bestyrelsesformand i FF Koncernen, Jens Borup. Foto: Michael Fonseca Egelund
Mange aktionærer var mødt op, coronatider på trods, for at deltage i dette års generalforsamling i FF Koncernen, som foregik med større afstand mellem stolene end vanligt. Foto: Michael Fonseca Egelund
Hård kamp om råvarerne, reducerede kvoter og nye fiskemels- og oliefabrikker har ført til, at FF Skagen har måttet afskedige 21 medarbejdere. Foto: Csaba Labancz

2019 har grundet forhøjede råvarepriser været endnu et vanskeligt år for FF Skagen. Tilførslen af råvarer til FF faldt til ca. 500.000 tons i 2019 mod 561.000 tons i 2018. På sildesiden har Scandic Pelagic fået tilført knap 100.000 tons i Danmark og knap 20.000 tons i Sverige.

FF Koncernen realiserede i 2019 en omsætning på 2837 mio. kr. og et resultat efter skat på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31.12. 540 mio. kr. Ledelsen og bestyrelsen er ikke tilfredse med resultatet.

”2019 har i lighed med 2018 været præget af hård konkurrence om råvarerne og dermed forhøjede råvarepriser i hele Nordatlanten og Østersøen. Disse priser har det ikke været muligt at få honoreret i priserne på færdigvarerne,” siger bestyrelsesformand i FF Koncernen, Jens Borup.

Årsagen til at der alligevel har været et lille plus i 2019 skal primært findes i, at virksomheden har haft et forholdsvist stort indkøb af fiskemel og -olie til videresalg, og derudover har andre aktiviteter samt olierens bidraget positivt.

”Overordnet set er vi under pres med reducerede kvoter, øget produktionskapacitet i Østersøen og Norge samt et Brexit, vi ikke ved hvordan udvikler sig,” siger bestyrelsesformand i FF Koncernen, Jens Borup.

Begyndelsen af året 2020 har også vist sig at være vanskelig, med reducerede tilførsler og fortsat høje råvarepriser, som har medført, at FF Skagen har været nødsaget til at afskedige 21 medarbejdere.

”Det er meget beklageligt, at vi er nødsagede til at tage afsked med 21 af vores medarbejdere. Det er vanskeligt og trist, når man skal sige farvel og tak for et samarbejde, som i nogle tilfælde har varet længe. Vi er imidlertid nødt til at reagere for at tilpasse os den nuværende situation og sikre, at vi kommer styrkede igennem denne svære tid,” siger CEO i FF Skagen, Johannes Palsson.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu