Detidste foredrag i denne sæson er 23. marts 2020 hvor emnet er: ”At kende ondskaben” ved journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør Sørine Gotfredsen. Arkivfoto
Livet her

En rejse blandt kristne

Seks foredrag om hvordan vi udlever kristendommen

12. september 2019 kl. 12:43

FREDERIKSHAVN: Abildgård kirke har programsat seks foredragsformiddage for den kommende sæson.

Temaet for dem alle er - Hvordan er vi kristne? Sådan!

Temaet vil blive belyst fra mange forskellige vinkler.

Dygtige foredragsholdere vil med hver deres ekspertise komme med gode bud på temaet.

Foredragene afvikles på mandag.

Der lægges ud mandag 23. september med emnet: ”Tegn i rummet” ved Inge Lise og Flemming Bau.

Væver Inge-Lise Bau og billedkunstner/designer, Flemming Bau vil med billeder af deres værker fortælle om kirkeårets farverige fortælling - om ”billeder båret i rummet” i kirker fra hele landet - om inspiration, tanker og skitser - om arbejdet med farvning og vævning.

Parret har for nogle år siden fremstillet tre af Abildgård kirkes messehageler.

28. oktober er emnet: ”Kættere i kirken” ved teolog og professor i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten.

Lige fra kirkens begyndelse har der været mennesker, som begyndte at forkynde noget, som stred imod kirkens vedtagne lære. Ofte blev disse afvigere udstødt, forfulgt, ja henrettet.

Men hvordan afgjorde man, at der var tale om kætteri?

Efter omtalen af nogle sager fra tidligere tider, samles opmærksomheden om nogle vidt forskellige afvigere i folkekirken i nyere tid.

Hvad sagde de? Hvordan blev de behandlet? Kan man i kirken sige, hvad man har lyst til? Har vi stadig kætterdomstole? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver behandlet.

25. november er emnet: ”En åben dør” ved provst Winnie Nørholm Resche.

Winnie Nørholm Rische er provst i Hjørring Nordre Provsti og hendes foredrag handler om det, der i Bibelen hedder: ”Jeg har lukket en dør op for dig” – men er døren altid til at få øje på? – hvilken vej, hvilken ud- og indgang skal vi vælge?

Det handler om at læse sit eget liv ind i de bibelske fortællinger og spejle sig i de bibelske skikkelser.

Det første foredrag i 2020 bliver 27. januar hvor kirkens tidligere sognepræst Johs. Kühle, nu fritidsmedarbejder i Danmission. Emnet hedder: ”Ud med kirken – om Guds mission og verden”.

For nogen er mission et belastet ord, som forbindes med fordomme og erfaringer, man ikke bryder sig om. For andre peger ordet i en anden retning; - på det meningsfulde samvær, hvor vi taler og tænker sammen om det, der er vigtigt for os og betyder noget i respekt for hinandens opfattelser.

Tro, håb og kærlighed lever ved at blive delt, i ord og handling. Sådan var det for disciplene og sådan er det formentlig også i dag. Og som det er for den enkelt, er det også for kirken. Den er ikke til for sin egen skyld. Kirken har en mission. Derfor skal den ud over sin egen rampe og være midt i verden!

24. februar er emnet: ”Liturgi og ritualer” ved teologisk stiftskonsulent Henning Kjær Thomsen.

Kristendom begynder med gudstjeneste. I Apostlenes Gerninger 2,42 hedder det om den allerførste menighed, at den er et konkret fællesskab, der holder fast ved læren, bønnerne og brødsbrydelsen. Sådan har det været lige siden. Vores højmesse i dag er netop bygget op om ordet, bønner/salmer og nadver. Det rejser spørgsmålet, hvad det er, der gør liturgi og ritualer så grundlæggende? Hvad er det, de kan og gør, som åbenbart er uundværligt? Det er et par de spørgsmål, dagens fortælling vil forsøge at svare på.

Det sidste foredrag i denne sæson er 23. marts 2020 hvor emnet er: ”At kende ondskaben” ved journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør Sørine Gotfredsen.

Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i verden og i én selv, men vi har svært ved at tale om det. Det er en mangel, og med inspiration fra både teologien, Martin Luther, litteratur, debat og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad det betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til ondskab. Med udgangspunkt i sin bog Fri os fra det onde argumenterer Sørine Gotfredsen for, at det onde skal genopdages, for at vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et menneske er.

Formiddagene afholdes kl. 9.30-12.

Annonceret indhold

Nyeste