Livet her

Der er ikke ugler i mosen, men i ynglekassen

02. august 2022 kl. 15:45

I 2021 opsatte LandboNord halvtreds ynglekasser rundt omkring i Vendsyssel, i håb om at forbedre sløruglens muligheder for at formere sig.

Hos Torben Farum, som er landmand og næstformand for LandboNord, giver det god mening at understøtte et sådan projekt. Han fik derfor opsat netop sådan en ynglekasse til sløruglen, som allerede i år har haft den ønskede effekt.

- Projektet har virket her hos mig. For ynglekassen har allerede i år kvitteret med tre slørugleunger, som meget snart er klar til at flyve fra reden, fortæller Torben Farum og uddyber: Netop i disse dage, skulle ungerne være store nok til at klare sig selv og dermed forlade de opsatte ynglekasser.

Udover ynglekasser til slørugler har LandboNord i 2022 opsat yderligere halvtreds nye ynglekasser. Men denne gang er de til natugler, som dog ikke er så udfordret i overlevelse, som sløruglen er. Ynglekasserne er indrettet til at tilpasse sig arten. Derfor er der forskel på indretningen af ynglekasserne, til om det er til en slør- eller en natugle.

- Som landmand lever vi i og med naturen. Så for mig var det helt naturligt at give en håndsrækning til nogle af de arter, som kan have det svært i et moderne samfund, udtaler Torben Farum, som håber at der igen næste år vil være slørugleunger at finde i ynglekassen.

- Og skulle de gøre en indhug på bestanden af mus hos os landmænd, så bliver det en gensidig win-win situation for både ugle og landmand, udtaler Torben Farum.

Projekt Slørugle Nordjylland

Ved siden af LandboNords projekt kører endnu et yngleprojekt for slørugler. Dette projekt er udelukkende for at sikre sløruglens overlevelse. ”Projekt Slørugle Nordjylland” har opsat hele 130 ynglekasser i det østlige Nordjylland. Et område, som strækker sig fra Aalborg i syd til Skagen i nord.

- Vi startede med at opsætte ynglekasser allerede i 2002, fortæller Svens Erik Frandsen, som i samarbejde med René Larsen står for projektet med opsætning og registrering af slørugler i det østlige Nordjylland.

- Hvis man ved, at man har slørugler i området, hvor man bor, må man meget gerne kontakte os, siger Svend Erik Frandsen fra ”Projekt Slørugle Nordjylland” og afrunder: En hård vinter kan nemlig, hvis der bliver meget koldt og længe nok, aflive arten. Sløruglen har nemlig ikke de fedtlag til at beskytte mod vind og vejr, som andre uglearter har.

Svend Erik Frandsen fra ”Projekt Slørugler Nordjylland” kan kontaktes på mail: hogsef@gmail.com

Om sløruglen

Sløruglen er en mellemstor, lys ugle med et karakteristisk hjerteformet ansigt. Den har sorte øjne. Det er en ugle på 33-39 centimeter og med et vingefang på 85-93 centimeter. Hunnen vejer mere end hannen, nemlig 330-460 g.

Den yngler i Danmark og mest i åbne staldbygninger. Den lægger 4-7 æg og får 1-2 kuld om året. Æggene ruges i 30-32 dage og ungerne er uafhængige af forældrene efter 55-65 dage. Sløruglen yngler gerne i redekasser. Ynglebestanden er vurderet som sårbar på den danske rødliste. Udover i Danmark yngler sløruglen over det meste af verden. Sløruglen spiser mest spidsmus og smågnavere, som den jager over åbne marker, enge og moser om morgenen og i skumringen. (Kilde: Wikipedia)

Nyeste