Strandby Kirke ligger omgivet af grønt areal. Nu skal en del af det omlægges til bypark. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen
Livet her

Bypark i hjertet af Strandby

03. december 2021 kl. 09:56

Da Strandby Kirke blev bygget i 1965-66 var det planen, at der skulle anlægges en kirkegård ved siden af kirken. Det var der også plads til på det jordareal, som søstrene Johanne og Grethe Nørgaard skænkede til kirkebyggeriet.

Men jordbunden med sten og ler var ikke egnede til formålet, og i stedet kom et stort areal til at henligge med græs, mens byen voksede udenom. Nu skal Kirkemarken, som arealet kaldes, i stedet benyttes til et livsbekræftende formål - som bypark med aktiviteter for alle i byen. Med legeområder, multibane og em scene, der kan benyttes til koncerter og frluftsgudstjenester.

Strandby Kirke stiller jorden til rådighed og er gået sammen med FDF, Strandby Skole og ældrecenteret Strandgården, som er nabo til Kirkemarken, om anlæg af byparken.

- Der er gang i den med at rejse midler fra fonde, og det er dejligt at byen bakker op, siger menighedsrådsformand Henrik Aaen.

Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg har netop besluttet at sende et kommuneplantillæg, som giver mulighed for den ændrede anvendelse i offentlig høring

Og begravelserne.

De foregår fortsat på Elling Kirkegård, som Strandby deler præst og sogn med.

Og det er man i Strandby egentlig godt tilfredse med, mener Henrik Aaen.

- Der er kun 1,5 kilometer til Elling Kirke, og de to byer er ved at vokse sammen.

Endvidere har begravelseskulturen siden 1960erne ændret sig med langt flere urnenedsættelser, så der ikke er det samme behov for nye begravelsespladser som tidligere. Tværtimod er mange landbykirkegårde i dag præget af nedlagte gravsteder.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu