Livet her

Bekymrende at så mange vælger privatskolen

Læserbrev skrevet af byrådsmedlem for SF Christina Lykke

29. juli 2021 kl. 06:30

Folkeskolen - folkets skole - stedet hvor vi mødes på tværs af social klasse, etnicitet og køn.

Sådan har det været siden 1953 hvor Grundloven fastslog, at undervisning i Folkeskolen skal være gratis, og dermed en en lige mulighed for alle børn.

I dag tegner der sig desværre et andet billede.

Forældrene til godt 21 procent af 1. klasseeleverne vælger i dag at sende deres børn i privatskole.

I 2007 var procenten 8,8.

Udviklingen bekymrer mig.

Det er de ressourcestærke forældre, der sender deres børn i privatskole, og dermed bliver folkeskolen, hvis den tendens fortsætter, ikke et spejl af samfundet.

Det er sundt for børn fra veluddannede hjem, hvor begge forældre er i arbejde, at møde børn af kontanthjælpsmodtagere og børn, som skal inkluderes, og ligeledes omvendt.

Årsagerne til denne uheldige udvikling er flere:

Folkeskolen er under pres økonomisk og indholdsmæssigt.

Selv om vi i Frederikshavn har forsøgt at friholde skoleområdet fra voldsomme besparelser, så har vi stadig klasser med 28 børn.

Vi har for få ressourcer til inklusion, og der har været problemer med at implementere folkeskolereformen. Både den understøttende undervisning og de lange skoledage.

Det er ved at komme i orden nu, men jeg tror, nogle forældre har valgt folkeskolen fra pga. de lange skoledage.

Dertil kommer, at vi også har været nødt til at lukke skoler og lægge nogle sammen. Nye fri – og privatskoler er i den forbindelse opstået.

Endelig har den tidligere regering forbedret de private skolers økonomi ved at forhøje den procentsats privatskolerne får pr. elev. Så privatskolernes økonomi er blevet forbedret, samtidig med at folkeskolen har måttet skære ned.

Jeg håber, partierne i rød blok vedkender sig at være børnenes parti, og at der generelt kommer flere ressourcer til folkeskolen, ligesom jeg forventer, at klasseloftet sænkes, testene afskaffes, og at inklusionen får bedre vilkår.

Det er alle punkter, hvor privatskolerne har haft en klar fordel.

Andre læser også

Andre læser også

Nyeste

Hot lige nu