For at markere åbningen af badebroen klipper borgmester Birgit S. Hansen det røde bånd, godt sekunderet af Morten Koch og Erling Mortensen fra henholdsvis Spar Nord og Sæby Sparekasses Fond. Foto: Tommy Thomsen
Livet her

Badebro er endelig indviet

01. august 2022 kl. 15:15

Nordstranden med lækkert hvidt sand og klart vand tog sig ud fra sin allerbedste side, da Sæby Søbads Venner holdt officiel indvielse af badebroens forlængelse.

I høj sol og med en let brise fra syd kunne borgmester Birgit S. Hansen klippe snoren og erklære broen og handicaprampen for åben.

Helårsbaderne nød den store badedag og måtte lokkes til at komme op af vandet med kaffe og croissant. Medlemmer af SUP Sæby var mødt op for at deltage i festlighederne. Foto: Tommy Thomsen

Forinden havde formanden for Sæby Søbads Venner, Jørgen Walther, budt et halvt hundrede interesserede gæster velkommen og takkede for fondenes støtte, der gjorde etableringen af broen mulig. Ligeledes var der en tak til Frederikshavn Kommunes Park- og Vejafdeling, der havde flyttet handicaprampen, så gangbesværede og kørestolebrugere kan køre direkte fra strandpromenaden ud på badebroen.

Spar Nord Fonden ved direktør Morten Koch og formand for Sparekassen Sæbys Fond, Erling Mortensen, benyttede lejligheden til at rose initiativet og overrakte et par store gavebeviser på henholdsvis 75.000 og 70.000 kroner til Jørgen Walther fra Sæby Søbads Venner. Herudover har Melsen Fonden bidraget med lignende beløb. Roblon Fonden finansierede i 2019 den første etape af badebroen.

Så snart de formelle taler var afholdt, var en halv snes glade badende klar til at tage broen i brug og springe i det 19 graders varme Kattegat. Foto: Tommy Thomsen

Herefter tog brugerne over, der i dagens anledning var repræsenteret af en flok helårsbadere, der nu kan glæde sig over, at de kan springe i vandet og få det kolde gys på én gang og ikke behøver at vade gennem tangbræmmer, der til tider kan ligge langs stranden.

Maj, der bor på bostedet på Kildevej, kun få hundrede meter fra Nordstrand, var sammen med socialpædagog Benthe Sørensen også mødt frem for at besigtige de nye faciliteter, som de glæder sig til at tage i brug.

Socialpædagog Benthe Sørensen kom kørende med Maj i kørestol for at afprøve tilgængeligheden til badebroen. Foto: Tommy Thomsen

Nyeste