Klar appel til Christiansborg! Genovervej nedlukningen, siger Karl-Erik Slynge på vegne af formandsskabet
Livet her

Appel til Christiansborg: Genovervej nedlukningen

11. november 2020 kl. 14:32

KOMMUNEN: Lukning af kommunegrænserne rammer virksomheder og lønmodtagere i de syv kommuner voldsomt hårdt.

Den har meget store konsekvenser, fordi det er en afgrænset nedlukning.

Det fastslår Karl-Erik Slynge, Allan Kastor Andersen og Kim Müller, der er formænd for erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby med tilsammen 570 medlemmer.

Uden for de syv kommuner, snurrer hjulene videre. Det giver en enorm skævvridning, og vi risikerer, at tabet af omsætning, kunder og arbejdspladser bliver varigt. Det vil koste skatteindtægter og velfærd, understreger formændene i en direkte appel til Christiansborg om at genoverveje nedlukningen

- Vi vil naturligvis give vores bidrag til at sikre folkesundheden, men er det nu også nødvendigt at opretholde en så omfattende nedlu kning, som vi har i dag?

- Vi har forståelse for, at politikerne lukker dele af landet ned for at bremse smittespredning med covid-19. Men hvis det er grunden, så forstår vi ikke, at man lukker syv nordjyske kommuner ned, når smittetrykket er langt højere på Københavns vestegn?

- Vi har forståelse for, at der ligger en særlig fare i, at der overføres covid-19 smitte fra mennesker til mink og tilbage til mennesker, og at man derfor indfører skærpede restriktioner. Men vi undrer os over, at det kun er de nordjyske mink, der har den rolle. Berettiger det til at lukke Nordjylland ned?

- Vi har forståelse for, at cluster-5 mutationen kræver særlige forholdsregler, men vi undrer os over, at politikerne vælger at lukke økonomien i Nordjylland ned, inden de ved, om cluster-5 stadig findes og hvor udbredt den er. Det ville tage omkring en uge at masseteste i de syv kommuner og yderligere 14 dage at gen-sekventere prøverne. Det er nu over en måned siden, myndighederne fik kendskab til eksistensen af cluster-5 mutationen, så der har været rigelig tid til massetest som grundlag for nedlukningen.

- Vi stiller os undrende over for grundlaget for den drastiske beslutning?

Nordjylland bløder lige nu, og nedlukningen må ikke vare en time længere end højst nødvendigt. Derfor opfordrer vi alle borgere i de syv kommuner til at lade sig teste hurtigst muligt, så vi kan få kortlagt, om der overhovedet er et grundlag for nedlukningen, understreger de tre formænd, der sammen udgør forretningsudvalget for Frederikshavn Erhvervsråd.

Annonceret indhold

Nyeste