Livet her

40 år på orgelbænken i Frederikshavn kirke

Organist Thomas Kursch har tænkt sig at fortsætte sit musikalske liv

23. oktober 2017 kl. 08:00

Mange tusinde frederikshavnere har som kirkegængere hørt Thomas Kursch "trylle" på det store orgel i Frederikshavn kirke, og den 1. november fejres han som organist og kantor ved kirken i 40 år, efter at han søndag den 6. november 1977 for første gang sad på orgelbænken.

Samme år som han startede i Frederikshavn Kirke, havde Thomas Kursch som kun 24-årig bestået kirkemusikalsk diplomeksamen (kandidateksamen) fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, hvorefter han søgte og fik sit første embede ved Frederikshavn kirke.

- Jeg var meget heldig, siger Thomas Kursch. Embedet i Frederikshavn var særdeles attraktivt, fordi kirken i 1974 havde fået nyt, stort orgel. Et Marcussen & Søn med 39 stemmer, tre manualer og pedal og samtidig i et fantastisk godt kirkerum. Det havde afgørende betydning for, at jeg valgte Frederikshavn kirke, og sådan er det fortsat. Jeg har aldrig for alvor tænkt på at søge andre steder hen.

Thomas Kursch siger, at orgelmusikken har fascineret ham fra den tidligste barndom. Opvokset som katolik i København med kirkegang hver søndag. Han ville gerne selv lære at spille, og det skulle helst være på klarinet, men der var ikke penge til sådan et instrument. I stedet fik han en blokfløjte, indtil der blev "bedre tider" også med en større lejlighed, hvor der var plads til et klaver.

Blokfløjten følger ham

Men det med blokfløjten følger ham fortsat og går igen i den musik, han arbejder med som komponist. Helt aktuelt er det en koncert for blokfløjte og strygere i tre satser, som skal uropføres, når Frederikshavn kirke åbner igen næste efterår eller vinter efter den meget omfattende og tiltrængte restaurering, der går i gang om kort tid.

Den kendte blokfløjtespiller Michala Petri har lovet at medvirke ved koncerten sammen med ensemblet Nordjyske Strygere.

- Sidste sats er færdiggjort. Den har Michala Petri fået, og hun er heldigvis stadig indstillet på at være med, siger Thomas Kursch med et glimt i øjet. Nu arbejder jeg med 1. sats og har ideer til 2. satsen.

Det seneste større værk fra hans hånd var en blæserkvintet, der blev uropført i Frederikshavn kirke ved Vendsyssel Festival i 2011. Det er ikke gennem årene blevet til så mange kompositioner af orgelmusik. Det forklarer Thomas Kursch med, at "der er så meget godt orgelmusik, så jeg behøver ikke bidrage med mine fattige evner som komponist. Hellere prøve med musik, som jeg kan få andre til at spille".

Travl ugeplan

Thomas Kursch ville gerne komponere meget mere, men som organist ved Frederikshavn kirke er der en travl ugeplan. Han spiller til gudstjenester, kirkelige handlinger, gudstjenester på plejehjemmet, aftensang, arrangerer menighedsrådets koncerter, leder kirkens kor, der med ti medlemmer har korprøve hver torsdag eftermiddag med gennemgang af søndagens salmer, og kormusik til kirkens aften-

sang.

Hertil kommer, at han selv spiller en række orgelkoncerter og akkompagnerer de mange solister, som giver koncert i kirken. Han har således arbejdet sammen med operasangeren Ulrik Cold og violinisten Anker Buch.

Men Thomas Kursch virker også uden for det kirkelige regi. Han er dirigent for Frederikshavn Mandskors omkring 20 medlemmer, og sammen med koret er det som om, at den meget stilfærdige og beskedne organist bryder ud af den musikalske skal, som ellers omgiver ham i hans dagligdag.

- For et par år siden manglede vi akut en dirigent, siger Jørn Ploug, der er formand for koret og næstformand i menighedsrådet. Thomas Kursch trådte uden tøven til og gav med det samme koret et kvalitetsmæssigt løft. Jeg kendte ham fra menighedsrådet. Den stille og seriøse kirkemusiker, men når han er i koret, oplever vi en dirigent med en dejlig, lun humor.

En god kollega

Kordegn Kirsten Wilhelmsen, som arbejder sammen med Thomas Kursch ved de kirkelige aktiviteter, siger om ham, at "han er meget tjenstvillig og siger ja til alt, men ind imellem lever han altså i sin egen musikalske verden, når ny musik rumsterer i hans hoved. Så kan han være glemsom, men vi ved, hvad det skyldes. Han er en god kollega".

Selv siger han, at det har været fantastiske 40 år som organist. Han er den, der har været længst ansat og har gennem årene samarbejdet med foreløbig syv præster, fem kordegne, tre kirketjenere samt en masse kirkesangere, som han ikke har tal på.

Og da han i 2005 fik en magistergrad fra Gøteborgs Universitet på en afhandling om Buxtehudes orgelværker, var det kun muligt fordi menighedsrådet fuldt ud bakkede ham op, så han gennem to år med to dage om ugen kunne deltage i universitetets forelæsninger og få den fornødne tid til at færdiggøre sit speciale.

Det er nok også derfor, at han uden tøven erklærer, at "jeg satser på at fortsætte til jeg bliver 70".

Musik ud over byen

Og så er der forresten kirkens klokkespil, der også hører under organistens ugeplan. 39 trin op ad den robuste, gamle vindeltrappe og herefter yderligere 40 trin på en kombination af stige og trappe. Godt slidt af årtiers brug, men belønningen for Thomas Kursch er hver gang en fantastisk udsigt over Frederikshavn og ikke mindst glæden ved - i hvert fald i adventstiden og ikke mindst om sommeren, når der er mange turister i gågaden - selv at rykke i de mange håndtag og skabe de "krystalklare" melodier af sange og salmer, der sendes ud over byen.

Fire gange om dagen lyder klokkerne, og som regel sker det ved, at han selv skriver i et nodeprogram på computeren, hvorefter programmet overføres til en anden computer, der styrer klokkespillet.

Jubilæet markeres i øvrigt med en orgelkoncert i Frederikshavn kirke søndag den 29. oktober, hvor programmet består af orgelværker, som Thomas Kursch er blevet glad for gennem sit daglige arbejde, og som han ved koncerten vil give videre til tilhørerne med den musikalske begejstring, han er så kendt for. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en reception i Sognegården.

Annonceret indhold

Nyeste